Dokument & lagar (48 träffar)

Betänkande 2009/10:SkU18

Punkskattereglerna för alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter anpassas efter EU:s nya punktskattedirektiv. Medlemsländerna ska skapa ett gemensamt datorsystem för dokumenthantering som ska underlätta myndigheternas kontroller av varor som företag flyttar mellan medlemsländerna. Syftet är att motverka skattebedrägerier. Reglerna om transportkontroll av punktskattepliktiga varor ska också EU-anpassas så att de kan tillämpas på det nya systemet. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas från och med den 1 april samma år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:SkU18 (pdf, 7628 kB)

Betänkande 2009/10:SkU12

Svenska lagar anpassas till nya EU-direktiv på mervärdesskatteområdet. Syftet är att minska den administrativa bördan, modernisera momssystemet och bekämpa skattefusk. Ändringarna innebär bland annat nya regler när det gäller omsättningsland för tjänster, det vill säga var tjänsterna ska beskattas när köparen och säljaren hör hemma i olika länder. Det blir två nya huvudregler: tjänster som säljs mellan företag ska beskattas i köparens land och tjänster som säljs mellan företag och konsument ska beskattas i företagets (säljarens) land. För att öka kontrollen av handeln inom EU införs krav på att även den som säljer tjänster till näringsidkare i ett annat EU-land ska ta upp försäljningen i en periodisk sammanställning. Nya regler för återbetalning av moms innebär bland annat att svenska företag ska kunna ansöka om återbetalning av moms från övriga medlemsstater genom ett elektroniskt förfarande. De nya reglerna ska börja gälla den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att det ska ske den 1 januari 2010 och i ett fåtal fall den 1 januari 2011, den 1 januari 2012 respektive den 1 januari 2013, det vill säga vid de tidpunkter som anges i EU-direktiven.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-02 Beslut: 2009-12-02

Betänkande 2009/10:SkU12 (pdf, 3852 kB)

Betänkande 2009/10:SkU20

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna när det gäller Nederländska Antillerna. Avtalet gäller utbyte av upplysningar om skatter. Riksdagen godkände även ett avtal som ska främja de ekonomiska förbindelserna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-10 Debatt: 2009-11-18 Beslut: 2009-11-18

Betänkande 2009/10:SkU20 (pdf, 2326 kB)

Betänkande 2009/10:SkU9

De som måste använda en större bil till arbetet på grund av skrymmande last kan i dag göra avdrag för arbetsresor med verkliga kostnader, utan hänsyn till avstånd och tidsvinst. Från och med den 1 januari 2010 ska avdragen i stället grundas på bestämmelserna om schablonvärden, avstånd och tidsvinst som gäller för övriga skattskyldiga. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-24 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:SkU9 (pdf, 55 kB)

Betänkande 2009/10:SkU7

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Brittiska Jungfruöarna. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-12 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:SkU7 (pdf, 3680 kB)

Betänkande 2009/10:SkU6

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Bermuda. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-12 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:SkU6 (pdf, 3581 kB)

Betänkande 2009/10:SkU5

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Guernsey. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-03 Debatt: 2009-11-12 Beslut: 2009-11-12

Betänkande 2009/10:SkU5 (pdf, 3630 kB)

Betänkande 2009/10:SkU48

Fastighetsskatten på vattenkraftverk höjs från 1,7 till 2,8 procent av taxeringsvärdet. Stämpelskatten höjs för juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter. Skatten höjs från 30 kronor till 42 kronor och 50 öre för varje fullt tusental kronor av egendomens värde. Stiftelser och ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet samt bostadsrättsföreningar är exempel på jurudiska personer som inte omfattas av höjningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-06-15 Debatt: 2010-06-21 Beslut: 2010-06-21

Betänkande 2009/10:SkU48 (pdf, 210 kB)

Betänkande 2009/10:SkU37

Riksdagen godkände regeringens redovisning av skatteutgifterna 2010. Redovisningen handlar om effekten på skatteintäkterna av de utgifter som tas via skattesystemet, så kallade skatteutgifter. Syftet är att ge ett bredare underlag för prioriteringar mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skatteutskottet förutsätter att regeringen i det fortsatta arbetet med att utveckla redovisningen tar hänsyn till de rekommendationer och de synpunkter som har kommit från Finanspolitiska rådet och från Riksrevisionen i en nyligen publicerad granskningsrapport.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-06-03 Debatt: 2010-06-23 Beslut: 2010-06-23

Betänkande 2009/10:SkU37 (pdf, 65 kB)

Betänkande 2009/10:SkU47

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Andorra. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Andorra ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Andorra. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU47 (pdf, 1338 kB)

Betänkande 2009/10:SkU46

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med San Marino. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och San Marino ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i San Marino. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU46 (pdf, 1344 kB)

Betänkande 2009/10:SkU45

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Gibraltar. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Gibraltar ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Gibraltar. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU45 (pdf, 1404 kB)

Betänkande 2009/10:SkU44

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Anguilla. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Anguilla ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Anguilla. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU44 (pdf, 1318 kB)

Betänkande 2009/10:SkU43

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Turks- och Caicosöarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Turks- och Caicosöarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU43 (pdf, 1322 kB)

Betänkande 2009/10:SkU42

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Cooköarna. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Cooköarna ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Cooköarna. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU42 (pdf, 1336 kB)

Betänkande 2009/10:SkU41

Regeringen har tecknat ett så kallat informationsutbytesavtal med Samoa. Nu har riksdagen godkänt avtalet. Tanken med avtalet är att Sverige och Samoa ska hjälpa varandra vid skatteutredningar. Gemensamt ska länderna bekämpa skattefusk. Det blir möjligt för svenska myndigheter att ta del av information från banker och finansinstitut i Samoa. Svenska representanter ska också kunna närvara vid skatteutredningar i landet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU41 (pdf, 1352 kB)

Betänkande 2009/10:SkU40

Riksdagen har beslutat om ändringar i dubbelskatteavtalet mellan Sverige och Österrike. Möjligheterna till informationsutbyte i skatteärenden ska utökas. Bland annat ska Skatteverket kunna få ut mer information från banker och finansinstitut i Österrike. Grundtanken med ett dubbelskatteavtal är ingen ska behöva betala skatt i två länder för inkomster eller förmögenheter. De nya bestämmelserna ska gälla beskattningsperioder från den 1 januari 2010 eller senare.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SkU40 (pdf, 582 kB)

Betänkande 2009/10:SkU33

I december 2009 antog riksdagen vissa lagändringar för att genomföra ett nytt punktskattedirektiv från EU. Medlemsländerna ska ha ett gemensamt elektroniskt system för att underlätta kontrollen när punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror och energiprodukter under skatteuppskov flyttas mellan medlemsländerna. Syftet är att motverka skattebedrägerier. Alla medlemsänder hinner inte införa den nödvändiga tekniken till den 1 april 2010, då det var tänkt att systemet skulle börja tillämpas. Regeringen föreslår därför en övergångslösning, ett tillfälligt sätt att hantera dokumenteringen tills systemet är på plats i alla medlemsländer. Lösningen kräver ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och energiskattelagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 april 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-10 Beslut: 2010-03-10

Betänkande 2009/10:SkU33 (pdf, 108 kB)

Betänkande 2009/10:SkU32

Det blir från och med den 1 mars 2010 möjligt att ansöka om en förlängning av de tillfälliga anstånd som Skatteverket kunde bevilja under förra året. Anstånden, som innebär möjlighet till uppskjuten skatt, gäller inbetalningen av anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter och omfattar högst två av redovisningsperioderna februari till december 2009. Anstånden kan nu förlängas till och med januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-02-09 Debatt: 2010-02-18 Beslut: 2010-02-18

Betänkande 2009/10:SkU32 (pdf, 69 kB)

Betänkande 2009/10:SkU31

Riksdagen beslutade om ändringar i tullagen till följd av nya EU-regler. EG-rätten har införts regler om enhetstillstånd vid övergång till fri omsättning och export. Tillståndet innebär att en importör eller exportör kan fullgöra sina deklarations- och tullavgifter gentemot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till eller exporteras från en annan medlemsstat. Tullverket får också offentliggöra förteckningar över medgivna tillstånd via internet, liksom vilka godkända ekonomiska aktörer som är innehavare av certifikat. Riksdagen godkände också den konvention om fördelning av den nationella andelen tullmedel som alla 27 medlemsstaterna undertecknade våren 2009. Liksom förklaringen om hur konventionen ska tillämpas. De nya reglerna börjar gälla 1 april 2010.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-02-09 Debatt: 2010-02-18 Beslut: 2010-02-18

Betänkande 2009/10:SkU31 (pdf, 1231 kB)
Paginering