Dokument & lagar (213 träffar)

Betänkande 2006/07:KUU1

Riksdagen har tagit ställning för vad som ska vara styrande för regeringens förhandlingsarbete under EU-toppmötet den 21-22 juni 2007, då frågan om EU-fördraget tas upp. Bakom ställningstagandet står riksdagens fem största partier: s, m, c, fp och kd. Deras utgångspunkt är att det framförhandlade fördraget, som undertecknades i oktober 2004, bör antas. Frågor som tas upp i ställningstagandet är det institutionella paketet, som bland annat handlar om institutionernas roll, värden och målsättningar, den sociala dimensionen och frågan om en överskådlig struktur på fördraget. Andra frågor som tas upp är symboliska inslag och terminologi i fördraget, unionsrättens företräde, de grundläggande rättigheterna och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessutom behandlas klimat- och energifrågornas beskrivning i fördraget, unionens utvidgning och de så kallade Köpenhamnskriterierna samt illegal invandring. Möjligheterna till nya former av exklusiva samarbeten mellan en begränsad grupp av medlemsstater på nya områden (så kallade opt-ins) eller nya undantag från befintligt samarbete (så kallade opt-outs) behandlas också.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2007-06-07 Justering: 2007-06-14 Debatt: 2007-06-19 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:KUU1 (pdf, 145 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:8

2009/10:8, Fredagen den 13 november 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 oktober 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och jag

2009-11-13

Kallelse och föredragningslista 2009/10:13 EU-nämndens sammanträde 2009-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:13 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-27 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 10 november Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-11-27

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:9

2009/10:9, Tisdagen den 17 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag säger välkommen till EU-nämndens ledamöter, övriga riksdagsledamöter, statsministern och hans medarbetare samt

2009-11-17

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:12

2009/10:12, Tisdagen den 24 november 1 Informellt möte i Europeiska rådet Statssekreterare Gustaf Lind Återrapportering från Europeiska rådets informella möte den 19 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 13.00 och jag förklarar mötet öppnat. Jag hälsar EU-nämndens ledamöter, statssekreterare Gustaf Lind som

2009-11-24

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:11

2009/10:11, Fredagen den 20 november 1 Utbildning, ungdom och kultur Kultur Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Återrapport från ministerrådsmöte den 11 och 12 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 november 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar er välkomna och förklarar dagens sammanträde

2009-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:10

2009/10:10, Torsdagen den 19 november 1 Samråd inför informellt möte i Europeiska rådet den 19 november 2009 Statssekreterare Gustaf Lind Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar välkommen till detta samråd med EU-nämnden under och inför det extra mötet med Europeiska rådet i Bryssel i kväll.

2009-11-19

Kallelse och föredragningslista 2009/10:16 EU-nämndens sammanträde 2009-12-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-11 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 20 november Information och samråd inför ministerrådsmöte den 14-16

2009-12-11

Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 EU-nämndens sammanträde 2009-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:15 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-09 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 10-11 december ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde

2009-12-09

Kallelse och föredragningslista 2009/10:17 EU-nämndens sammanträde 2009-12-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-12-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Statssekreteraren Elisabet Falemo Återrapport från ministerrådsmöte den 23 november Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 december Justering

2009-12-18

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:3

2009/10:3, Fredagen den 2 oktober 1 Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april 2009 Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 6 och 7 juli 2009

2009-10-02

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:2

2009/10:2, Fredagen den 18 september 1 Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28 och 29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24 och 25 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30 och jag förklarar sammanträdet öppnat. Jag ska för det

2009-09-18

Kallelse och föredragningslista 2009/10:5 EU-nämndens sammanträde 2009-10-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-23 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 14-15 september

2009-10-23

Kallelse och föredragningslista 2009/10:3 EU-nämndens sammanträde 2009-10-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-02 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor hälso- och sjukvård Statsrådet Maria Larsson Återrapport från ministerrådsmöte den 30 april

2009-10-02

Kallelse och föredragningslista 2009/10:2 EU-nämndens sammanträde 2009-09-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:2 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-18 kl. 9:30: Plats: Skandiasalen N 3 Föredragningslista Konkurrenskraft Näringsminister Maud Olofsson Återrapport från ministerrådsmöte den 28-29 maj 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 24-25 september

2009-09-18

Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 EU-nämndens sammanträde 2009-09-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-16 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 ev.Övriga frågor Anm.Nästa sammanträde äger rum den 18 september och behandlar: Rättsliga och inrikes frågor

2009-09-16

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:1

2009/10:1, Onsdagen den 16 september 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 17 september 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan är 10.00 och jag förklarar detta sammanträde öppnat. Jag säger välkommen inte bara till nämndens ledamöter och övriga i salen

2009-09-16

Kallelse och föredragningslista 2009/10:4 EU-nämndens sammanträde 2009-10-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-10-16 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 7 juli Återrapport från informellt ministermöte den 1-2 oktober

2009-10-16

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:5

2009/10:5, Fredagen den 23 oktober 1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Cecilia Malmström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från ministerrådsmöte den 14 och 15 september Information och samråd inför ministerrådsmöte den 26 och 27 oktober Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag vill börja med att välkomna

2009-10-23

Kallelse och föredragningslista 2009/10:9 EU-nämndens sammanträde 2009-11-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2009/10:9 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-11-17 kl. 9:30: Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Informellt möte i Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför Europeiska rådets informella möte den 19 november ev.Övriga

2009-11-17