Dokument & lagar (126 056 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:63 Torsdag 2020-08-13 kl. 13:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:63 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:63 Datum och tid: 2020-08-13 13:00 Plats: RÖ4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om vård av unga och socialtjänstlagen Fortsatt beredning

2020-08-13 13:00:00

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1863 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/02016/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1863 av Björn Söder SD Säkra kommunikationsvägar Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa kommunikationsvägar som inte kan påverkas och styras av främmande makt. Regeringen

Svarsdatum: 2020-08-11 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1863 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1861 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2020/01658/KO Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1861 av Per-Arne Håkansson S Restriktioner för evenemang och event Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att verka för en dialog utifrån

Svarsdatum: 2020-08-11 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1861 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1860 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1860 av Björn Söder SD San Remo avtalets folkrättsliga giltighet Björn Söder har frågat mig vad jag anser om den folkrättsliga giltigheten hos San Remoavtalet, som de allierade segermakterna efter första världskriget

Svarsdatum: 2020-08-10 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1860 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2020/06126/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:859 av Julia Kronlid SD Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper Julia Kronlid har frågat mig om medborgare som omfattas av den tillfälliga utökade rätten till förebyggande sjukpenning, förutsatt att smittspridningen

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Julia Kronlid (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1858 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1858 av Sara Gille SD Turkiets kopplingar till olika terrororganisationer Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen ämnar ta ställning mot Turkiets kopplingar till olika terrororganisationer och i så fall på vilket sätt. Regeringen framhåller

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1858 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1857 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1857 av Sara Gille SD Mänskliga rättigheter i Turkiet Sara Gille har frågat mig vad jag ämnar göra för att hindra att fall liknande domen mot de så kallade Istanbul 11 fortsätter att ske. Regeringen ser med stort allvar på utvecklingen i Turkiet.

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1857 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1856 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1856 av Sara Gille SD Erkännandet av folkmordet 1915 Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen ämnar följa riksdagens beslut och erkänna folkmordet 1915. Regeringens ställningstagande i frågan om de historiska massövergreppen 1915 har klarlagts

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1856 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/02009/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1854 av Saila Quicklund M Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att de lågfrekventa tidningarnas behov av övernattbefordran av tidningar

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03189/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1795 av Arman Teimouri L Fordonsskatt för husbilar Arman Teimouri har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i myndighetsstyrningen av Skatteverket för att säkerställa att tänkbara kommande förändringar i beskattningen av

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1795 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 03179/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1789 av Björn Söder SD Plastpåseskatten Björn Söder har frågat finansmarknads- och bostadsministern, biträdande finansministern om han har för avsikt att riva upp skatten på plastbärkassar. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1789 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1705 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:1705 av Ola Johansson C Investeringsstödet Ola Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att kontrollera och följa upp investeringsstödet och för att skynda på handläggningen av inkomna ansökningar. Ola Johansson tar upp frågan om att det kan vara långa väntetider

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1705 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03068/S1 Finansdepartementet Finansminister n Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1702 av Niklas Wykman M Befrielse från förmånsbeskattning vid vissa transporter Niklas Wykman har med anledning av riksdagens tillkännagivande frågat mig när jag kommer att återkomma med konkreta åtgärder som säkrar att transporter

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Niklas Wykman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1676 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/03013/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1676 av Björn Söder SD Nollmoms eller reducerad moms för inköp av skyddsutrustning Björn Söder har frågat mig om jag avser att i likhet med andra EU-länder införa en temporär nollmoms eller en reducerad moms i Sverige vid inköp

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1676 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1674 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2020/03012/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1674 av Per Åsling C Tillgång till kontanter Per Åsling har frågat mig om jag avser att agera för att undanröja den osäkerhet som i dag finns på marknaden i syfte att motverka att

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1674 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1655 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02964/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1655 av Sofia Westergren M Förmånsbeskattning av fyrhjulingar Sofia Westergren har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förändra förmånsbeskattningen av fyrhjulingar. En förmån uppkommer om en anställd får eller

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1655 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1653 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02962/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1653 av Annika Qarlsson C Besked om att enklare ställa av och på husbilar Annika Qarlsson har frågat mig om förenklad och förkortad möjlighet att ställa av och på husbilar ska genomföras och när detta ska träda i kraft. Husbilar

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1653 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1596 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/02886/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1596 av Angelica Lundberg SD Avfallsförbränningsskatten Angelica Lundberg har frågat mig om jag avser att agera för att förändra eller avskaffa avfallsförbränningsskatten. Skatten på avfallsförbränning bygger på en sakpolitisk

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1596 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1592 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:1592 av Larry Söder KD Val av särskild utredare till utredning om en socialt hållbar bostadsförsörjning Larry Söder har frågat mig vilka kriterier som användes av mig och regeringen i valet av Karolina Skog som särskild utredare i utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Regeringen beslutade

Svarsdatum: 2020-08-06 Frågeställare: Larry Söder (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1592 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 86 kB)