Dokument & lagar (1 träffar)

Betänkande 2019/20:UFöU5

Delvis bifall till propositionen. Ändrat ikraftträdande jämfört med regeringens förslag. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 1
Justering: 2020-06-04 Debatt: 2020-09-08 Beslut: 2020-09-08

Betänkande 2019/20:UFöU5 (pdf, 589 kB)