Dokument & lagar (122 943 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:71 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04052/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:71 av Carina Ståhl Herrstedt SD Placering av barn i familjehem där brottsutredning pågår Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag tänker agera för att inte fler barn ska placeras i ett familjehem där det pågår en brottsutredning

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:71 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:70 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:70 av Niels Paarup-Petersen C Copyrightdirektivet Niels Paarup-Petersen har frågat mig om jag delar oron att en franskinspirerad implementering av artikel 15 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv i Sverige kan få negativa effekter för nyhetsförmedlingen, och om jag avser att ta med dessa erfarenheter i

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:70 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:69 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03183/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:69 av Mikael Strandman SD Påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i sammankomster för opinionsbildning Mikael Strandman har frågat mig hur jag ämnar hantera påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:69 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:67 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03195/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:67 av Ellen Juntti M Visitationszoner Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson varför regeringen inte vill låta utreda frågan om visitationszoner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:67 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:64 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03203/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:64 av Lars Beckman M Digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund om han avser att vidta några åtgärder för att förbättra den digitala

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:64 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:63 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03297/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:63 av Hampus Hagman KD En utredning om vårdmomsen Hampus Hagman har frågat mig när regeringen tillsätter en utredning om vårdmomsen, och vilken tidsram regeringen kommer att ge utredningen. Regeringen har i budgetpropositionen

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:63 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:62 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01664/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:62 av Per-Arne Håkansson S Dansk public service i Skåne Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa att dansk public service åter blir tillgängligt i det fria markbundna

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:62 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03187 POL Justit i edepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:61 av Maria Malmer Stenergard M Kompetensutvisningar Maria Malmer Stenergard har frågat mig när problemet med s.k. kompetensutvisningar får sin lösning. Som jag har framfört tidigare, bl.a. till Maria

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03303/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Vårdmomsen och januariöverenskommelsen Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat socialministern hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03282/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:59 av Lars-Arne Staxäng M Finansieringen av den nya så kallade vårdmomsen Lars-Arne Staxäng har frågat mig hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation på 210 miljoner kronor

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:58 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03281/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:58 av Robert Hannah L Rättvis behandling av Universeum och andra kunskapscentrum Robert Hannah har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att utreda momsreglerna för science center och museer i syfte att ge dem enhetliga

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:58 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Betänkande 2019/20:NU4


Beredning: 2019-11-14 Justering: 2019-12-17

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2019/20:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: Skandiasalen N3 och RÖ 5-30 från dagordningspunkt 2 1. Information inför IMF/WB:s årsmöten tillsammans med FiU Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet Statssekreterare Per Olsson

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:2 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Personlig assistans för hjälp med andning SoU3 Fortsatt beredning Prop. 2018/19:145 och motioner Föredragande: AR 3. Förenklad motionshantering Fråga

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 10.00

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2019/20:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv SfU5 Justering Prop. 2018/19:133 och motioner Föredragande: MN 3. Förbättrat

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2019/20:2 av den 3 oktober 2019 2. Information från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Utredningssekreterare Lisa Englund Krafft

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Aktuella EU-frågor Information Statsrådet Hans Dahlgren med medarbetare vid Statsrådsberedningen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Ett modernt

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2019/20:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Byggnaders energiprestanda CU3 Beredning 1 Skr. 2018/19:152 Föredragande: SV Anm. Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen. 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 9.30

2019-10-08 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:4 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4 Datum och tid: 2019-10-08 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Reformeringen av Arbetsförmedlingen Information Statsrådet Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet 3. Kanslimeddelanden Anmälan av nya ärenden

2019-10-08 11:00:00