Dokument & lagar (123 373 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03554/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:291 av Lars Beckman M Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund när elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:290 av Margareta Cederfelt M Sidenvägen och EU Margareta Cederfelt har frågat mig vilka initiativ jag har tagit i EU för att stå upp för den europeiska ordningen med demokrati och marknadsekonomi när Sidenvägen tas i bruk. Det är viktigt att

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:290 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:288 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03627/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:288 av Sten Bergheden M Skarp kritik mot ny avfallsförbränningsskatt Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen inte har lyssnat på kritiken från remissinstanserna, utredningen och Lagrådet. Förslaget om att införa avfallsförbränningsskatten

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:288 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:287 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03544 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:287 av Lars-Arne Staxäng M Prioriteringar hos polisen Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att brottslighet med lägre än tre månaders fängelse inte regelmässigt prioriteras

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:287 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:286 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-11-06 I2019/02822/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2019/20:286 av Jessika Roswall M Bredbandsutbyggnaden Jessika Roswall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose en likvärdig bredbandsutbyggnad i hela landet. Regeringens vision är ett

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:286 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:285 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02821/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:285 av Sten Bergheden M Bristande vägunderhåll Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder på våra vägar så att hastigheterna kan höjas i stället för att sänkas. Regeringens arbete med trafiksäkerhet

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:285 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:284 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:284 av Ludvig Aspling SD Medlemskapsperspektiv Ludvig Aspling har frågat statsrådet Hans Dahlgren om regeringen anser att Ukraina kan bli ett kandidatland och hur långt i framtiden ett ukrainskt medlemskap i så fall ligger. Ludvig Aspling har

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:284 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:283 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04498/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:283 av Camilla Waltersson Grönvall M Budgetmedel till barncancervården Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig hur mycket resurser i statsbudgeten för 2020 regeringen specifikt riktat till barncancervården i Sverige. Som jag

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:283 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:282 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:282 av Hans Wallmark M Marknadsföringen av Sverige som ett bidrags- och välfärdsparadis samt svar på fråga 2019/20:306 av Maria Malmer Stenergard M Marknadsföring av Sverige Hans Wallmark och Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:282 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:281 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019 03532/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på 2019/20:281 Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar Katarina Brännström har frågat mig om regeringen garanterar att kommunerna inte ska behöva betala ersättning till asylsökande som nekas statlig

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:281 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:280 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:280 av Camilla Waltersson Grönvall M Bristen på medarbetare inom psykiatrin Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka slutsatser jag drar av att psykiatrin har svårt att rekrytera erfarna psykologer och att bristen på medarbetare förväntas fortsätta att öka. Regeringens strategi inom området

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:280 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:277 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:277 av Camilla Waltersson Grönvall M Diabetesvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att diabetesvården i Sverige ska vara jämlik oavsett var i landet patienten bor. Som frågeställaren skriver är diabetes en av Sveriges stora folksjukdomar. Det förebyggande

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:277 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:276 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04438/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:276 av Marléne Lund Kopparklint M En nationell anhörigstrategi Marléne Kopparklint har frågat mig hur jag definierar begreppet anhörig och vilka direktiv den kommande anhörigstrategin kommer att utgå ifrån. Begreppet anhörig saknar

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:276 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:275 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03502/POL, Ju2019/0 3522 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:265 av Thomas Morell SD Händelsen i England och behovet av ökade kontroller och fråga 2019/20:275 av Thomas Morell SD Förstärkta tullkontroller Thomas Morell har med anledning av den tragiska händelsen

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:275 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:274 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 0 3 519 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:274 av Anders Åkesson C Vägsamfälligheter Anders Åkesson har frågat infrastrukturminister Tomas Eneroth om landets tusentals vägsamfälligheter före årsskiftet 2019/20 kommer att få se några framsteg eller

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:274 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:273 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04435 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:273 av Camilla Waltersson Grönvall M Fortbildning för vårdens medarbetare Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att lägga fram konkreta förslag i syfte att underlätta regelbunden fortbildning för vårdens medarbetare.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:273 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:270 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:270 av Martina Johansson C Situationen i Uganda Martina Johansson har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att bidra till en förändrad situation i Uganda så att homosexuella i landet ska ha sina demokratiska och mänskliga rättigheter.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:270 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:268 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:268 av Ludvig Aspling SD Irans frånträdande av JCPOA Ludvig Aspling har frågat mig om jag anser att det kärntekniska avtalet med Iran JCPOAi ett läge där Iran bryter mot de villkor landet har förbundit sig att hålla sig till, bidrar till att

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:268 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:267 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02866/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:267 av Tobias Andersson SD Särskild regelgranskning utförd av OECD Tobias Andersson har frågat mig om jag kommer att verka för att låta OECD genomföra en granskning av svenska regleringar och regler likt Regulatory Policy Review.

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:267 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:265 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03502/POL, Ju2019/0 3522 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:265 av Thomas Morell SD Händelsen i England och behovet av ökade kontroller och fråga 2019/20:275 av Thomas Morell SD Förstärkta tullkontroller Thomas Morell har med anledning av den tragiska händelsen

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:265 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)