Dokument & lagar (3 460 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1579 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1579 Polisens kommunikationscentral Justitieminister Beatrice Ask Jörgen Hellman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att se till att polisens kommunikationscentral i Bengtsfors kommer att finnas kvar. Jag antar att frågeställaren vill ha ett svar som gäller

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1577 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1577 Antal offentligt anställda Statsrådet Mats Odell Britta Rådström har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att vidmakthålla antalet anställda i kommunsektorn och staten, inte minst mot bakgrund av pensionsavgångarna. Beträffande den kommunala sektorn ligger

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Britta Rådström (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1576 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1576 Ett stärkt förtroende för rättsväsendet Justitieminister Beatrice Ask Betty Malmberg har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka förtroendet för rättsväsendet, inte minst bland unga. Den problematik som Betty Malmberg tar upp i sin fråga har stor betydelse för

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1575 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1575 Arbetsmiljöinspektioner i skolorna Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ulf Holm har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att antalet inspektioner från Arbetsmiljöverket till landets olika skolor ska öka. Det pågår ett arbete med en förnyad arbetsmiljöpolitik

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1574 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 8 september Svar på fråga 2007/08:1574 En utökning av arbetsmiljölagens ansvar också till förskolan och fritids Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Ulf Holm har frågat mig om jag kommer att ta något initiativ för att arbetsmiljölagen också ska gälla landets förskolor och fritids. Utredningen om arbetsmiljölagen

Svarsdatum: 2008-09-08 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1573 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 5 september Svar på fråga 2007/08:1573 Nivåhöjning för Tullverket Finansminister Anders Borg Lars Johansson har frågat mig om jag avser att ge Tullverket en ramhöjning av anslaget på 50 miljoner kronor per år under åren 20092011, utöver normal indexuppräkning. Frågan om nivån på Tullverkets anslag är föremål

Svarsdatum: 2008-09-05 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1571 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 5 september Svar på fråga 2007/08:1571 Fastighetsboxar Statsrådet Åsa Torstensson Christina Oskarsson har frågat mig om jag avser att ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra en informationskampanj om fastighetsboxar. Post- och telestyrelsen PTS bedriver ett sådant informationsarbete i dag. Jag avser inte att ge PTS något sådant uppdrag.

Svarsdatum: 2008-09-05 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1572 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1572 Statsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden Statsrådet Åsa Torstensson Matilda Ernkrans har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta gällande ett statsbidrag för fortsatt utbyggnad av bredband. Samhällets behov av kommunikation ökar ständigt. Tillgång till

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1570 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1570 Etniska och religiösa vårdcentraler Socialminister Göran Hägglund Carina Hägg har frågat statsministern om han avser att verka för ett stopp för möjligheten att patienter inom hälso- och sjukvården ska delas upp utifrån tillhörighet till nationell minoritet, ursprungsbefolkning,

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1569 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1569 Förbud mot snabba sms-lån Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Ulf Holm har frågat mig vilka snabba åtgärder jag tänker vidta för att omedelbart få ett slut på snabba sms-lån. Som jag tidigare svarat bland andra Britta Rådström 2007/08:109 och Krister Örnfjäder

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1568 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1568 Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom Statsrådet Maria Larsson Catharina Bråkenhielm har frågat mig vilka initiativ jag har för avsikt att ta för att påskynda arbetet kring behoven av stöd och hjälp i samband med demenssjukdom. Följderna av demenssjukdom

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1567 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1567 Ökade kunskaper för lärarkåren om Förintelsen Utbildningsminister Jan Björklund Lennart Sacrédeus har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att höja lärarkårens kunskaper så att de kan ge kvalitativ undervisning om Förintelsen och dess bakomliggande orsak

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1564 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1564 Gravrätten Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Dan Kihlström har frågat mig vad jag avser att göra för att förtydliga lagstiftningen när det gäller gravrätten. Jag håller med frågeställaren om att det är viktigt att det finns tydliga regler för hur gravrätten hanteras.

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Dan Kihlström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1563 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1563 Åtgärder mot törskatesvampen Jordbruksminister Eskil Erlandsson Fredrik Lundh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa törskatesvampens skadeverkningar på tallskogen i Norrbotten och Västerbotten. Jag har under året följt rapporteringen om de fortsatta

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Fredrik Lundh (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1566 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 3 september Svar på fråga 2007/08:1566 Förtydligande av 1982 års namnlag Justitieminister Beatrice Ask Barbro Westerholm har med hänvisning till att tillämpningen av namnlagen ställer till problem för transpersoner som inte genomgått könsbyte och för transvestiter frågat mig vilka initiativ jag är beredd att

Svarsdatum: 2008-09-03 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1565 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 3 september Svar på fråga 2007/08:1565 Skogsindustrin Näringsminister Maud Olofsson Raimo Pärssinen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bidra till att den negativa utvecklingen inom svensk skogsindustri bryts. Låt mig inleda med att säga att den svenska skogsindustrin med sin kunskapsintensiva

Svarsdatum: 2008-09-03 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1562 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 3 september Svar på fråga 2007/08:1562 Satsningar mot dyskalkyli Utbildningsminister Jan Björklund Raimo Pärssinen har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att uppmärksamma problemet i skolvärlden och stödja elever med dyskalkyli. I läroplanerna står det att läraren ska utgå från varje individs behov och

Svarsdatum: 2008-09-03 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1561 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 september Svar på fråga 2007/08:1561 Stöd till god samhällsstyrning i Afrika Statsrådet Gunilla Carlsson Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stödja utbildningsprogram för unga ledare i begynnande demokratier i Afrika söder om Sahara. Regeringen kommer i en kommande skrivelse

Svarsdatum: 2008-09-01 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1559 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 1 september Svar på fråga 2007/08:1559 Utbildning av döva vid Teaterhögskolan Statsrådet Lars Leijonborg Siv Holma har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra utbildningen av döva skådespelare. Låt mig inledningsvis säga att de konstnärliga högskoleutbildningarna, det konstnärliga utvecklingsarbetet

Svarsdatum: 2008-09-01 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1558 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september Svar på fråga 2007/08:1558 Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön Försvarsminister Sten Tolgfors Carl B Hamilton har, i ljuset av det ryska agerandet i Georgien, frågat mig vilka slutsatser jag drar av uppgifterna om rysk kärnvapenbestyckning i Östersjön och agerande och uttalanden om

Svarsdatum: 2008-09-01 Frågeställare: Carl B Hamilton (FP)