Dokument & lagar (3 460 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2007/08:45 EU-nämndens sammanträde 2008-08-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2007/08:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2008-08-29 kl. 10.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från ministerrådsmöte den 22 och 23 juli Återrapport från ministerrådsmöte

2008-08-29

Interpellation 2007/08:844 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 29 augusti Interpellation 2007/08:844 Framtidens skolpolitik av Maryam Yazdanfar s till utbildningsminister Jan Björklund fp Nyligen genomförde Sveriges Radio en granskning av utbildningsministerns påståenden i en rad skolpolitiska frågor. Skolministern har bland annat hävdat: Vi har mest stök och disciplinproblem

Inlämnad: 2008-08-29 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1557 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 29 augusti Svar på fråga 2007/08:1557 PKU-registret Socialminister Göran Hägglund Elina Linna har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att skydda de biobanker, och därmed forskningen som är beroende därav, som nu riskerar att drabbas av massutträde på grund av de ändrade ändamålen. En särskild utredare

Svarsdatum: 2008-08-29 Frågeställare: Elina Linna (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1556 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 29 augusti Svar på fråga 2007/08:1556 Bisyssla och deltidssjukersättning Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Christer Engelhardt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att personer med deltidssjukersättning ska få möjlighet att behålla sitt förenings- eller förtroendeuppdrag. De problem som

Svarsdatum: 2008-08-29 Frågeställare: Christer Engelhardt (S)

EU-nämndens uppteckningar 2007/08:43

2007/08:43, Fredagen den 29 augusti 1 Extra möte i Europeiska rådet Utrikesminister Carl Bildt Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 1 september 2008 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat och hälsar er välkomna till detta möte inför dels det extra mötet i Europeiska rådet, dels det

2008-08-29

Interpellation 2007/08:843 av Björck, Patrik (s)

den 28 augusti Interpellation 2007/08:843 Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Återigen har vi nu ett exempel på hur en arbetsgivare inte vill acceptera spelreglerna på svensk arbetsmarknad.

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stärkt skydd för de anställda och deras fackliga företrädare vid tecknande av kollektivavtal

Interpellation 2007/08:842 av Widman, Allan (fp)

den 28 augusti Interpellation 2007/08:842 Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt av Allan Widman fp till försvarsminister Sten Tolgfors m I propositionen 2004/05:5 inför försvarsbeslutet 2004 står det på s. 66: Utvecklingen av den gemensamma mark- och sjöoperativa helikopterbataljonen fullföljs och bataljonen

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvarsmaktens förmåga till luftburen ubåtsjakt

Interpellation 2007/08:841 av Ceballos, Bodil (mp)

den 28 augusti Interpellation 2007/08:841 Anställningsvillkor för våra utlandsanställda av Bodil Ceballos mp till utrikesminister Carl Bildt m I Sverige talar vi mycket om arbetstagarnas rättigheter och några av oss påtalar vikten av att de offentliga myndigheterna föregår med gott exempel vad gäller en jämlik

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsvillkor för våra utlandsanställda

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1560 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1560 Arbetsmiljöbrott Justitieminister Beatrice Ask Lena Olsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förbättra utredningskompetensen när det gäller arbetsmiljöbrott inom polis- och åklagarväsendet. En viktig förutsättning för att polis och åklagare ska kunna

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Lena Olsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1554 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1554 Tvetydighet i svensk energipolitik Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig hur jag avser att hantera denna tvetydighet i svensk energipolitik. Jag vill börja med att påpeka att Birgitta Eriksson återigen ger uttryck för en uppfattning att världen

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1553 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1553 Datordumpning i utvecklingsländer Statsrådet Gunilla Carlsson Birgitta Eriksson har frågat miljöminister Andreas Carlgren om han avser att vidta åtgärder så att Sverige inte medverkar till dumpning av elektronisk utrustning i utvecklingsländer. Arbetet inom regeringen är

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1552 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1552 Ersättning vid brott på teleförbindelser Statsrådet Åsa Torstensson Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att införa ett ersättningssystem för telekunder liknande det system som finns för elkunder. Jag har tidigare här i kammaren

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1549 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1549 Skattefrihet vid uthyrning av del av bostad Statsrådet Mats Odell Tobias Krantz har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta i syfte att införa skattefrihet vid uthyrning av del av bostad. Med dagens regler medges ett fast krontalsavdrag på 4 000 kronor vid upplåtelse

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Tobias Krantz (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1547 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1547 IMF, bankkris och Baltikum Statsrådet Mats Odell Monica Green har frågat mig om jag avser att påskynda arbetet med åtgärder som skyddar Sverige, de svenska bankerna och de svenska bankkunderna mot att dras in i den internationella finanskrisen. Jag har på en tidigare fråga

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1546 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 28 augusti Svar på fråga 2007/08:1546 Avstängning av spelombud Finansminister Anders Borg Liselott Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att missade legitimationskontroller inte medför alltför långtgående konsekvenser för spelombuden. AB Svenska Spel är en egen juridisk

Svarsdatum: 2008-08-28 Frågeställare: Liselott Hagberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1550 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1550 Ofrivillig roaming i Öresundsregionen Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Luciano Astudillo har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att mobiltelefonkonsumenter inte drabbas ekonomiskt av så kallad ofrivillig roaming. Med ofrivillig roaming

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1548 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1548 Hanteringen på FRA av informationsfrågor Försvarsminister Sten Tolgfors Max Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller rutiner och hantering för hur FRA lämnar information om sin verksamhet så att den är saklig och korrekt. FRA är en självständig myndighet som själv sköter sin informationsverksamhet.

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Max Andersson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1543 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1543 Konstitutionella aspekter av Försvarsmaktens omstrukturering Försvarsminister Sten Tolgfors Annie Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose att den konstitutionella ordningen med riksdagsbeslut inte föregås vid omstruktureringsarbetet

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Annie Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1542 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1542 Kassaservice och lantbrevbärare Statsrådet Åsa Torstensson Lars Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att betaltjänster kan finnas för funktionshindrade och äldre över 80 år i gles- och landsbygder där lokal postservice saknas. Den grundläggande

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1541 besvarad av Statsrådet Lars Leijonborg

den 27 augusti Svar på fråga 2007/08:1541 Humanioras ställning Statsrådet Lars Leijonborg Hans Wallmark har frågat mig hur jag avser att medverka till att stärka humanioras ställning inom den högre utbildningen och i den svenska forskarvärlden genom den kommande forskningspropositionen. Inom humaniora finns viktig

Svarsdatum: 2008-08-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)