Dokument & lagar (721 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 7 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr statsrådet m. m. friherre L. Ak er Mehn aflemnade KongMaj:ts proposition angående pension å allmänna indragningsstaten åt e. o. professoren G. Dillner. Denna proposition bordlädes.

1897-10-01

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3388 kB)

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1897. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kainrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1897. TT N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna Och befunnos efter valets slut dertill

1897-05-20

Riksdagens protokoll 1897:utdr (pdf, 12582 kB)

Riksdagens protokoll 1897:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 14 maj. Kl. 10 f. m. 1. Sedan kammaren beslutat att under nästinstundande september månad, då Hans Ma:jt Konung Oscar H regerat i 25 år, med anledning deraf till Honom framföra kammarens undersåtliga vördnad och välönskningar genom en deputation, bestående

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:46 (pdf, 2791 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 32. Fredagen den 14 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen kemstälde, att kammaren behagade besluta, att till behandling företaga de på dagens föredragningslista upptagna ärenden först kl. 1 e. m.

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 2226 kB)

Riksdagens protokoll 1897:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes följande från Riksdagens kansli inkomna förslag, nemligen: dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 95, till Konungen, angående val af suppleant för justitieombudsmannen

1897-05-12

Riksdagens protokoll 1897:44 (pdf, 1546 kB)