Dokument & lagar (399 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:93

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 93. N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 i lagen den 24 maj 1895, angående anskaffande af hästar och fordon för

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:93 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:92

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 92. N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877. Lagutskottets

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:92 (pdf, 395 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:91

Riksdagens Skrifvelse N:o 91. 3 N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. o Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om föreskrift att aga eller annat kroppsstraff skall exeqveras under lämplig offentlig kontroll. Lagutskottets utlåtande n:o 57.Till

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:91 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:90

Riksdagens Skrifvelse N:o 90. 1 N:o 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om. ändrad lydelse af 15 kap. 24 strafflagen. Lagutskottets utlåtande n:o SB.Till Konungen. Vid innevarande riksdag har enskild motionär

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:90 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:89

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 89. t X:o 89. i i, mij ii,i, n Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner med förslag till förordning angående köttbesigtnings- och slagttvång m. m. Lagutskottets utlåtande n:o 30 samt memorial

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:89 (pdf, 523 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:88

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 88. N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående ändring i lagarne om aktiebolag och om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895. Lagutskottets utlåtande n:o

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:88 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:85

Riksdagens Skrifvelse N:o 85. 1 N:o 85. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897, Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 10 med förslag till lag för Sveriges riksbank, äfvensom enskilda i detta ämne väckta motioner, dels ock Kongl. Maj:ts

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:85 (pdf, 1478 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87. 3 tf:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontor et angående inmurande, af grundsten i riksdagshusbyggnaden på Helgeandsholmen. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 12.Till

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:87 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 tf:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 inaj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen angående ändring i instruktionen för Riksdagens revisorer af stats-banko- och ri/csgäldsverken. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 10Till Konungen. Plös

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:86 (pdf, 159 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 11 N:o 84. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i. anledning af Kongl. Maj:ts proposition af den 31 januari 1896 med fikslag till ändrad lydelse aj 2 4:o tryckfrihetsförordningen i fråga om meddelande af utdrag

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:84 (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:83

Riksdagens Skrifvelse N:o 83. 1 N:o 83. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående af Riksdagen beslutade ändringar i rikets grundlagar. Konstitutionsutskottets memorial n:o 1.Till Konungen. Vid numera företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:83 (pdf, 596 kB)