Dokument & lagar (157 293 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 EU-nämndens sammanträde 2020-10-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-30 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-30

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-29 kl. 12:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-29

Proposition 2020/21:44

Regeringens proposition 2020/21:44 Kompletterande bestämmelser med anledning av Prop. den nya EU-förordningen om spritdrycker och 2020/21:44 EU:s tillträde till Genèveakten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens

Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:44 (pdf, 506 kB)

Proposition 2020/21:43

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Regeringens proposition 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om Prop. kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 2020/21:43 kontrollförordning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober

Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:43 (pdf, 5161 kB)

Interpellation 2020/21:92 av Mikael Larsson (C)

Interpellation 2020/21:92 Postnords kundbemötande av Mikael Larsson C till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sätten på vilka vi skickar brev och kommunicerar förändras väldigt snabbt. Antalet brev som skickas minskar kraftigt, och hur post delas ut kräver nya arbetssätt. Dock krävs det mycket dialog med berörda aktörer

Inlämnad: 2020-10-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:92 av Mikael Larsson (C) (pdf, 98 kB)

Interpellation 2020/21:91 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:91 Techjättarna och elnätet av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Anders Ygeman S Den 10 september adresserade jag ministern angående techjättarna och de skattepengar som går till deras etableringar i Sverige. Då diskuterade jag med näringsministern Baylan ur ett fördelningsperspektiv, då det

Inlämnad: 2020-10-23 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:91 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:293 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:254 av Markus Wiechel SD Taiwan i WHO och fråga 2020/21:293 av John Weinerhall M Republiken Kinas representation i WHO och WHA Markus Wiechel har frågat mig om man kan förvänta sig att jag verkar för att WHO ska släppa in Taiwan i gemenskapen, och vilka ansträngningar man kan förvänta sig från min

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:293 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:269 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:269 av Michael Rubbestad SD Obligatorisk förskola från två års ålder Michael Rubbestad har frågat mig om jag kommer att verka för att förskolan ska göras obligatorisk för alla barn, och i så fall från vilken ålder Förskolan är en frivillig skolform. Det betyder att vårdnadshavarna bestämmer om deras

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Michael Rubbestad (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:269 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:268 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:268 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M angående det kommunala vetot mot vindkraft Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat finansmarknads- och bostadsminister samt biträdande finansminister Per Bolund om han kan förtydliga sitt uttalande om den snabbutredning som ska genomföras om vindkraften och

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:268 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:267 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:265 av Lotta Olsson M Problem med energieffekt för industrin och fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson M Förväntad effektbrist Lotta Olsson har frågat mig om vilken information jag har tagit del av från Svenska kraftnät eller annan myndighet om att detta problem gällande effekt i elnäten till rimlig kostnad

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:267 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:266 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson M Skogen som resurs för att reducera koldioxid Lotta Olsson har frågat mig vilka politiska åtgärder jag vidtar som säkrar att Sverige drar nytta av den svenska skogen som CO2-absorberande resurs i kampen mot CO2-utsläppen. Klimatinsatser inom skogsbruket för att minska

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:266 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:265 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:265 av Lotta Olsson M Problem med energieffekt för industrin och fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson M Förväntad effektbrist Lotta Olsson har frågat mig om vilken information jag har tagit del av från Svenska kraftnät eller annan myndighet om att detta problem gällande effekt i elnäten till rimlig kostnad

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:265 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:262 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2020/21:262 av Jörgen Berglund M Skillnader mellan universitet i basanslag till forskning Jörgen Berglund har frågat mig om jag tycker att fördelningen av basanslag till forskning mellan universiteten är optimal och om inte, vad jag ämnar göra för att rätta till skillnaderna. Sverige är en ledande forskningsnation

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:262 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:261 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:261 av Lars Mejern Larsson S Beskattning av ideella föreningar Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att se över möjligheten att exempelvis schacksällskap ska få samma beskattning som föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Närmare bestämt avser frågan en bestämmelse i socialavgiftslagen

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:261 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:260 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:260 av Michael Rubbestad SD Den ökade smittspridningen i Uppsala län Michael Rubbestad har frågat mig hur jag och regeringen avser att arbeta för att säkerställa att smittspridningen nu begränsas och för att minimera antalet dödsfall. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder sedan pandemins start

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Michael Rubbestad (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:260 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:259 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:259 av Pia Steensland KD Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster Pia Steensland har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge TLV i uppdrag att starta den föreslagna försöksverksamheten för farmaceutiska tjänster och om så är fallet när uppdraget kommer att ges. Av propositionen Kvalitet

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:259 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:258 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2020/21:258 av Fredrik Christensson C Intyg vid läs- och skrivsvårigheter Fredrik Christensson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att stärka likvärdigheten och därmed rättssäkerheten vad gäller intyg för personer med läs- och skrivsvårigheter. Fredrik Christensson har pekat

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:258 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:257 av Michael Anefur KD om ANDT-strategin Michael Anefur har frågat mig om regeringen avser att den nya ANDT-strategin ska beslutas av riksdagen. I december 2010 lade regeringen fram propositionen En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken prop. 2010/11:47Riksdagen antog

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Michael Anefur (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:256 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:256 av Robert Hannah L Utrikesministerns besök i Turkiet och frågan om armeniska/assyriska folkmordet seyfo Robert Hannah har frågat mig om jag tagit upp folkmordsfrågan eller över huvud taget berört den med min turkiska motsvarighet under mitt besök i Ankara. För regeringens del råder ingen tvekan

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:256 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:255 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:255 av Christer Nylander L Skydd av föreningslivet mot angrepp och infiltration Christer Nylander har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att analysera hoten mot den öppna föreningsdemokratiska idrotten, och vilka åtgärder som avses vidtas för att skydda föreningslivet

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:255 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)