Dokument & lagar (130 076 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:10 Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-23 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2020-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg 3. Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov projektledarerevisionsdirektör

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Fortsatt beredning

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor JuU5 Justering Proposition 2019/20:200

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1y Fråga om yttrande till finansutskottet

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Skandia-salen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen AU5 Beredning Motioner Föredragande:

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020 Justering av protokoll 2020/21:5 av den

2020-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Information av riksdagsdirektören m.fl. Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och

2020-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-22 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på

2020-10-22 08:30:00

Interpellation 2020/21:74 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2020/21:74 Undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson angående när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag på hur vårdanställda

Inlämnad: 2020-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:74 av Helena Bouveng (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:73 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2020/21:73 Beskattningen av företag av Kjell Jansson M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har sedan 2014 bedrivit en ekonomisk politik som har försvårat för företagande och tillväxt. Skatterna har ökat kraftigt, regleringarna har ökat och reformerna har uteblivit. Företagsklimatet har

Inlämnad: 2020-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:73 av Kjell Jansson (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:72 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2020/21:72 Stöd till näringslivet av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Det har tjänat vårt land väl att ha stabila elleveranser under årets alla dagar, dygnet runt, till konkurrenskraftiga priser. Därför är upplevelsen skrämmande av att läget i Sydsverige är sådant att

Inlämnad: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-11-06 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:72 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:226 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden M Reformering av strandskyddet Sten Bergheden har frågat mig om det i enlighet med den tidsram som anges i januariavtalet kommer att lämnas en proposition om strandskyddet under hösten 2021 och om nya strandskyddsregler kommer att börja gälla den 1 januari 2022. Regeringens avsikt

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:226 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden M Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Sten Bergheden har frågat mig när gårdsförsäljningsutredningen kommer att tillsättas, och när den beräknas vara klar. Som en följd av januariavtalet ska en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:224 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden M Översyn av reglerna för biotopskyddet Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern om statsrådet avser att se över lagar och regler för biotopskyddet för att underlätta för landets lantbrukare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:224 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:223 av John Weinerhall M Omsättningsstöd till enskilda firmor John Weinerhall har frågat mig om jag avser att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det. Regeringen har infört flera åtgärder för att underlätta för företagare med anledning av den pågående pandemin. Regeringen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)