Dokument & lagar (115 320 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:71 EU-nämndens sammanträde 2020-08-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:71 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-08-14 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Information och samråd inför extrainsatt videomöte den 14 augusti 2020 ev.Övriga

2020-08-14

Interpellation 2019/20:446 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:446 UD:s reseavrådan till de nordiska grannländerna av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S En konsekvens av coronapandemin och hur länderna hanterat den på olika sätt har varit de stängda gränserna och UD:s reseavrådan. Stängda gränser har påverkat människors vardag, särskilt mycket

Inlämnad: 2020-08-12 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:446 av Hans Wallmark (M) (pdf, 100 kB)

Interpellation 2019/20:445 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2019/20:445 Nordiskt samarbete under coronapandemin av Hans Wallmark M till Statsrådet Anna Hallberg S Norden är på många sätt vår naturliga utgångspunkt, inte bara rent geografiskt utan även politiskt, ekonomiskt och värderingsmässigt. I grunden kan kretsen enkelt breddas till att också inbegripa de baltiska

Inlämnad: 2020-08-11 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2019/20:445 av Hans Wallmark (M) (pdf, 101 kB)

Interpellation 2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD)

Interpellation 2019/20:444 Sveriges ställningstagande kring orsaken till Dag Hammarskjölds död av Gudrun Brunegård KD till Utrikesminister Ann Linde S Den 18 september 1961 förolyckades FN:s generalsekreterare, svensken Dag Hammarskjöld, i en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia, den dåvarande brittiska kolonin Nordrhodesia.

Inlämnad: 2020-08-11 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2019/20:444 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 132 kB)

Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2019/20:443 Hållbara investeringar av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Per Bolund MP Fler och fler pekar på att vägen framåt efter coronakrisen går via omställningen till en hållbar ekonomi och en fossilfri framtid. Vi behöver vända krisen genom att ge hopp om framtiden. Men för att kunna göra det

Inlämnad: 2020-08-10 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2019/20:443 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06225/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1895 av Markus Wiechel SD Vårdskulden Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att skicka patienter utomlands i syfte att snabbare beta av vårdskulden, och vilka andra åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06208/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel SD Regeringens coronastrategi Markus Wiechel har frågat mig om vilka omständigheter som ligger till grund för mitt ställningstagande att coronastragein är lyckad. Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06206/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel SD Sjukhusmaten för cancerpatienter Markus Wiechel SD har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att säkerställa att cancerpatienter inom sjukvården framöver ska få mat som är bra att äta för

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1887 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 06198/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell M Coronaviruset och utlandssemestrar Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till att införa karantän för utlandsresenärer som inte har antikroppar och som återkommer till

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1887 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1877 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/ 01199/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1877 av Alexandra Anstrell M Förslag om nya bestämmelser för hästhållning Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av förslaget i Övergödningsutredningens

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1877 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1876 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1876 av Björn Söder SD Anställning vid det tyska utrikesministeriet Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta upp frågan om anställningen av en medarbetare vid det tyska utrikesministeriet med min tyska kollega. Antisemitism är en

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1876 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1875 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1875 av Amineh Kakabaveh Fängslade kvinnoaktivister i Iran Amineh Kakbaveh har frågat mig om jag tänker verka för att Sverige som enskilt land och i EU och FN av den iranska regimen kräver att Zeynab Jalalian, Narges Mohammadi, Nasrin Sotoudeh

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1875 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1874 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1874 av Amineh Kakabaveh Den fängslade svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att Sverige driver på för att kravet på Ahmadreza Djalalis frigivande framförs till Irans regering.

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1874 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1873 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06169 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1873 av Sara Gille SD Manliga omskärelser i Sverige Sara Gille har frågat mig om jag ämnar arbeta för att inga barn i Sverige utsätts för omskärelser mot deras egen vilja. I mitt svar på Sara Gilles förra fråga om manlig omskärelse

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1873 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1872 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1872 av Amineh Kakabaveh Kurdiska barns rättigheter till sitt modersmål Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att i EU och FN driva frågan om Zahra Mohammadis frigivning, frågan om kurdernas och andra minoriteters grundläggande rättigheter och kvinnors rättigheter. Läget vad gäller de mänskliga

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1872 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1870 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1870 av Markus Wiechel SD Reserestriktioner gentemot Spanien Markus Wiechel SD har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att Utrikesdepartementet inför reserestriktioner på något sätt, exempelvis stopp av flygningar, reseavrådan, obligatorisk

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1870 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 59 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1869 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06168/FS Socialdepartementet Socialministern SB Sam har beviljat förkortad delningstid. Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1869 av Markus Wiechel SD Dödsfallen på äldreboenden Markus Wiechel har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ med anledning av dödsfallen på äldreboende. Jag vill inledningsvis

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1869 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1868 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/ 02736 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1868 av Markus Wiechel SD Hantering av hemliga uppgifter Markus Wiechel har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att säkerställa att kommuner, myndigheter och eventuella andra samhällsviktiga aktörer lever upp till

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1868 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1867 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 05957/FS Socialdepartementet Socialministern SB Sam har beviljat förkortad delningstid. Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1867 av Markus Wiechel SD Myndigheternas hantering av pandemin Markus Wiechel har frågat mig om jag har förtroende för generaldirektörerna vid aktuella myndigheter. Sveriges expertmyndigheter

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1867 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1866 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1866 av Björn Söder SD 1967 års gränser Björn Söder har frågat mig vad som åsyftas med begreppet 1967 års gränser samt om jag anser att en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina ska baseras på krigsstilleståndslinjer som rådde 1949 till 1967. Det stämmer att det som i dagligt tal refereras

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1866 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)