Dokument & lagar (115 884 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:5 EU-nämndens sammanträde 2020-09-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-30 kl. 09:45 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1-2 oktober 2020 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde

2020-09-30

Kallelse och föredragningslista 2020/21:4 EU-nämndens sammanträde 2020-09-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-09-25

Interpellation 2020/21:25 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2020/21:25 Utvecklingen i Belarus av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Under stort hemlighetsmakeri lät sig Lukasjenko sväras in för en sjätte gång till president i Belarus. Att det skedde i skymundan är på många sätt begripligt. Omvärlden har avvisat valet den 9 augusti som allt annat än

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-16 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:25 av Hans Wallmark (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:24 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:24 Polisbristen på landsbygden av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S I en tidningsartikel kunde vi läsa om en handlare i en mindre Värmlandskommun. Sedan den kvinnliga företagaren startade sin livsmedelsbutik i Bäckhammar har hon utsatts för 43 inbrott i butiken. Bara i år, fram till

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-13 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:24 av Thomas Morell (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:23 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:23 Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Världen är mer osäker och orolig än på länge, och oförutsägbarheten ökar. Vikten av försörjningstrygghet i händelse av kris och krig är något som inte nog kan understrykas. Hela vårt samhälle

Inlämnad: 2020-09-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:23 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:22 av Louise Meijer (M)

Interpellation 2020/21:22 Gängkriminaliteten av Louise Meijer M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den grova gängbrottsligheten har blivit allt värre under senare år. Skjutningarna har på många håll blivit vardag. Bara de senaste fyra åren har fler än 150 personer dödats i över 1 100 skjutningar.

Inlämnad: 2020-09-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:22 av Louise Meijer (M) (pdf, 86 kB)

Betänkande 2020/21:JuU1


Betänkande 2020/21:UU3

Bifall till propositionen. Avslag till motionerna.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-09-24 Debatt: 2020-09-30 Beslut: 2020-09-30

Betänkande 2020/21:UU3 (pdf, 1412 kB)

Betänkande 2020/21:JuU2

Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att ytterligare stärka Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-09-24 Debatt: 2020-09-30 Beslut: 2020-09-30

Betänkande 2020/21:JuU2 (pdf, 566 kB)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:3 EU-nämndens sammanträde 2020-09-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-23 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Obs

2020-09-23

Interpellation 2020/21:21 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:21 Tullverkets befogenheter av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Inom Polismyndighetens operation Rimfrost, som var en del av den nationella satsningen för att bekämpa skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer, skedde ett samarbete mellan Polismyndigheten, Skatteverket,

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-10-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:21 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:20 Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-10-13 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 107 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:67 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/02353/DF Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:67 av Martina Johansson C Digital signering hos statliga myndigheter Martina Johansson har frågat civilministern vad hon och regeringen gör för att myndigheter som hanterar personuppgifter i högre grad

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:67 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:66 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/ 02335/E Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:66 av Åsa Coenraads M Elförsörjningen i Västmanland Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa elförsörjningen i Västmanland på sikt. En robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:66 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:65 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03711 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:65 av Mikael Eskilandersson SD En ökning av unga konsumenter som ansöker om skuldsanering Mikael Eskilandersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att möta det ökande antalet unga konsumenter som ansöker

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:65 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:64 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03307/POL Ju2020/03331/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:52 av Andreas Carlsson KD Hatbrott mot kristna och fråga 2020/21:64 av Björn Söder SD Den ökande kristofobin i Sverige Andreas Carlsson har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:64 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:62 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2020/06993/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:62 av Linda Lindberg SD Avslag på ansökan om aktivitetsersättning Linda Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska felaktiga bedömningar av aktivitetsersättning så att unga får det stöd

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:62 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:61 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 02334 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:61 av Åsa Coenraads M Framtiden för Bromma flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att starta en nedläggning av Bromma flygplats i förtid. Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:61 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:60 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/02236 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:60 av Åsa Coenraads M Ökad arbetslöshet i Västmanland Åsa Coenraads har frågat arbetsmarknadsministern hur hon avser att arbeta för att locka fler bas- och tillverkningsindustrier till Västmanland och Sverige. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:60 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:59 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:43 av Björn Söder SD Fredsavtalet mellan Israel och Bahrain, fråga 2020/21:46 av Markus Wiechel SD Diplomatiska förbindelser mellan Israel och Bahrain och fråga 2020/21:59 av Björn Söder SD Uttalanden från palestinska företrädare om fredsavtal

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:59 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)