Dokument & lagar (112 649 träffar)

Interpellation 2018/19:318 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2018/19:318 Sponsring av damidrott av Lotta Finstorp M till Finansminister Magdalena Andersson S Ett företag kan stödja ett idrottslag genom sponsring, exempelvis genom köp av reklamplats på lagets dräkter eller i arenan. Marknadsvärdet på sponsringen kan dras av som en kostnad för företaget. I de flesta

Inlämnad: 2019-09-06 Svarsdatum: 2019-10-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2018/19:318 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:916 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02518/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:916 av Markus Wiechel SD Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet Markus Wiechel har frågat utbildningsminister Anna Ekström om djurvälfärden i Sverige är tillräckligt viktig för att ministern och regeringen ska verka

Svarsdatum: 2019-09-06 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:916 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:914 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02917/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:914 av Hampus Hagman KD om lagändring för att stoppa vårdmomsen Hampus Hagman har frågat mig om jag och regeringen avser att utreda ett lagändringsförslag enligt vilket den svenska bestämmelsen i 3 kap. 5 första stycket andra

Svarsdatum: 2019-09-06 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:914 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 83 kB)

Interpellation 2018/19:317 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2018/19:317 Statens idrottspolitiska mål av Saila Quicklund M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP År 2017 lämnade jag som ordförande för kulturutskottets utvärderingsgrupp över utvärderingen av statens idrottspolitiska mål. Staten ger årligen över 2 miljarder kronor i stöd till idrotten för

Inlämnad: 2019-09-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2018/19:317 av Saila Quicklund (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M)

Interpellation 2018/19:316 Kostnadsutjämningsutredningen av Mikael Damsgaard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Kostnadsutjämningsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande förändringar i kostnadsutjämningen mellan landets kommuner och regioner. Om förslaget genomförs innebär det dramatiska förändringar för kommuner

Inlämnad: 2019-09-04 Svarsdatum: 2019-09-17 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kostnadsutjämningsutredningen

Interpellation 2018/19:315 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2018/19:315 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under våren har Liberalerna uppmärksammats på frågan att elever som har dyslexi inte får använda vissa hjälpmedel i samband med att de skriver nationella prov. Hur situationen ser ut

Inlämnad: 2019-09-04 Svarsdatum: 2019-09-19 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2018/19:315 av Roger Haddad (L) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

Svar på skriftlig fråga 2018/19:930 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:930 av Lars Beckman M Friår Lars Beckman har frågat mig hur regeringen menar att en sjuksköterska kan ersättas av en undersköterska som går på friår inom sjukvården. Jag tolkar frågan som att med friår avses utvecklingstid som är en del av punkt 14 i januariavtalet som Socialdemokraterna, Centerpartiet,

Svarsdatum: 2019-09-05 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:930 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02503/JL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:910 av Jens Holm V Växtbaserat i stället för grissubventioner Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa kampanjen Gilla gris och i stället främja en övergång till växtbaserade livsmedel. Vad vi

Svarsdatum: 2019-09-05 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:910 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Betänkande 2019/20:FiU16


Beredning: 2019-10-01 Justering: 2019-10-15 Debatt: 2019-10-23 Beslut: 2019-10-23

Betänkande 2019/20:FiU15


Beredning: 2019-10-22 Justering: 2019-11-07

Interpellation 2018/19:314 av Staffan Eklöf (SD)

Interpellation 2018/19:314 En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Användning av genteknik styrs i stort av EU-gemensamma regler som ska se till att endast säkra tillämpningar kommer ut på marknaden. Dessa regler fokuserar på den modifieringsteknik som

Inlämnad: 2019-09-03 Svarsdatum: 2019-10-01 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2018/19:314 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2018/19:313 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2018/19:313 Handelsavtalet med Mercosur av Lorena Delgado Varas V till Statsrådet Ann Linde S Amazonas är en viktig pusselbit i arbetet för att förhindra den globala uppvärmningen att gå över två grader. Amazonas står för en femtedel av jordens syreproduktion och har den ojämförligt största artrikedomen

Inlämnad: 2019-09-03 Svarsdatum: 2019-09-20 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2018/19:313 av Lorena Delgado Varas (V) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Handelsavtalet med Mercosur

Interpellation 2018/19:312 av Staffan Eklöf (SD)

Interpellation 2018/19:312 En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden av Staffan Eklöf SD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Miljöpartiet har flera gånger signalerat att klimatmålen är överordnade andra långsiktiga mål. En bärande komponent i regeringens klimatpolitik är en mycket kraftig

Inlämnad: 2019-09-03 Svarsdatum: 2019-10-01 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2018/19:312 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 104 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01494/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:913 av Saila Quicklund M Statens idrottspolitiska mål Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av utvärderingen av statens idrottspolitiska

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl SD Nätjättarnas ställning Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att arbetstagares, publicisters och innehållsskapares rättigheter gentemot nätjättarna respekteras. Det är en viktig fråga för såväl medie- och kulturpolitiken

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:912 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:911 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:911 av Arman Teimouri L om utlokalisering av ett museum om Förintelsen Arman Teimouri har med anledning av det planerade museet om Förintelsen frågat mig vilka tankar jag har om den kommande lokaliseringen och om jag avser följa tidigare beslut om att fler myndigheter ska utlokaliseras från huvudstadsregionen

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:911 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:888 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02690/POL Justitied epartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:888 av Hans Wallmark M Gemensamt nordiskt agerande mot våldsbejakande grupper Hans Wallmark har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att stärka ett gemensamt nordiskt agerande

Svarsdatum: 2019-09-04 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:888 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:915 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02270/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:915 av Thomas Morell SD Beställaransvar utan verkan Thomas Morell har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa att syftet med det skärpta beställaransvaret verkligen

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:915 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:905 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02895/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:905 av John Weinerhall M om vårdmomsen John Weinerhall har frågat mig om jag avser att agera i enlighet med riksdagens tillkännagivande samt januariavtalet, som fastställer att konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:905 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:904 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/ 02495/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:904 av Lotta Finstorp M Granbarkborren Lotta Finstorp har frågat mig vilken myndighet som ytterst har ansvaret för att granbarkborrens spridning förhindras. Enligt skogsvårdslagen är det markägarens ansvar att vidta åtgärder

Svarsdatum: 2019-09-03 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:904 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)