Dokument & lagar (123 427 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:116 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02621/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:116 av Sten Bergheden M Förstörda fordon på grund av brister vid vägarbete på väg 40 Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att göra något för att skärpa upp kraven för att minimera riskerna med att fordonsägare

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:116 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:115 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03292 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:115 av Laila Naraghi S Brister i larmcentralens verksamhet Laila Naraghi har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de påstådda bristerna i larmcentralens verksamhet. Då det är oklart om det är SOS

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:115 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:114 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2019/ 03404/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:114 av Lars Beckman M En konsumentvägledning nära medborgarna Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att i hela Sverige säkerställa en nära och tillgänglig konsumentvägledning med lokalkännedom. Konsumentmarknaderna

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:114 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:113 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02615/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:113 av Roza Güclü Hedin S Neddragning på järnvägsunderhållet Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att försäkra mig om att järnvägsunderhållet sker på ett långsiktigt sätt som garanterar goda villkor

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:113 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02614/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:112 av Lars Hjälmered M Nya elmätare Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att Sverige i det kommande bytet av elmätare ska använda teknik som är i absolut framkant och

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:111 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:111 av Håkan Svenneling V Hemförande av barn från nordöstra Syrien Håkan Svenneling har frågat mig om Sverige har fått ett erbjudande av USA att ta hem kvinnor och barn från nordöstra Syrien. Regeringen prioriterar arbetet med att försöka hjälpa

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:111 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:110 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:110 av Håkan Svenneling V Brott mot FN:s vapenembargo Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser ta initiativ för att utreda om Sverige har begått brott mot FN:s vapenembargo gentemot Eritrea. Sanktioner är ett viktigt instrument för

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:110 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:109 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:109 av John Weinerhall M Garantier för export av naturgas John Weinerhall har frågat mig om regeringen kommer att tillse att Exportkreditnämnden fortsatt ställer ut garantier för export av naturgas och gasturbiner. Sverige ligger långt framme

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:109 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:108 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02756/BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:108 av Jens Holm V Situationen på SAS Jens Holm har frågat mig om jag delar bilden av att SAS AB:s behandling av de anställda inte är acceptabel, och vilka åtgärder jag i så fall tänker vidta. SAS AB och övriga bolag med statligt

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:108 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:107 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04133/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:107 av Magdalena Schröder M Farliga familjehemsplaceringar Magdalena Schröder har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att det inte ska vara möjligt att barn placeras i ett familjehem tillsammans med en brottsmisstänkt

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:107 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:106 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:106 av Lars Mejern Larsson S Engångsartiklar av plast inom försvaret Lars Mejern Larsson har frågat mig hur det ser ut inom det svenska försvaret och hur jag ser på användningen av engångsartiklar av plast inom försvaret. Försvarsmakten är en av de 26 nationella myndigheter som har ett utpekat ansvar

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:106 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:105 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/01381/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:105 av Hans Wallmark M Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att förankra beslutet om att delta i European Intervention Initiative

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:105 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:104 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02754/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:104 av Mikael Strandman SD Fördröjt införande av kontantförbud för handel med metallskrot Mikael Strandman SD har frågat mig varför införandet av ett kontantförbud för handel med metallskrot dröjer. Stölder av koppar och andra

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:104 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:103 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03252/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:103 av Jörgen Grubb SD Hantering av ordningsproblem i skolan Jörgen Grubb har frågat om jag accepterar att en stor del av lärarna är rädda för att ingripa när elever stökar till det i klassrummet, och om inte, vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Jörgen Grubb (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:103 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:102 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:102 av Linus Sköld S Gruvprojekten i Kallak och Laver Linus Sköld har frågat mig om när det kan förväntas avgöranden i ärendena om Kallak respektive Laver. Ärendena om de ansökta bearbetningskoncessionerna för områdena Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun och Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun innehåller

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Linus Sköld (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:102 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:101 av Lars Püss M Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram Lars Püss har frågat mig vad jag avser med att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet, med tanke på att anslagen börjar urgröpas redan 2022. I maj i år presenterade Försvarsberedningen ett antal bedömningar och förslag

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:101 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:100 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04129/FS Socialdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:100 av Kalle Olsson S Stängningen av apoteket i Föllinge Kalle Olsson har frågat mig hur jag kommer att agera för att säkra jämlika villkor när det gäller tillgång till receptbelagda mediciner i hela landet. Tillgången till hälso- och sjukvård

Svarsdatum: 2019-10-16 Frågeställare: Kalle Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:100 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Betänkande 2019/20:TU7


Betänkande 2019/20:TU6


Betänkande 2019/20:TU5


Beredning: 2019-11-26 Justering: 2019-12-12