Dokument & lagar (3 262 träffar)

utskottsdokument 2006/07:2276

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utrikesutskottet 1.1 Utrikesutskottets beredningsområde Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,

2007-10-31

utskottsdokument 2006/07:2268

Finansutskottets verksamhet riksdagsåret 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets

2007-10-08

utskottsdokument 2006/07:226A

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom domstolsväsendet, åklagarväsendet,

2007-10-07

utskottsdokument 2006/07:226F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om

2007-10-05

utskottsdokument 2006/07:2275

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har vid tre tillfällen under 2006/07 års riksmöte beslutat att bereda ärenden

2007-10-03

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1656 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1656 Ökad inblandning av etanol i bensin Miljöminister Andreas Carlgren Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige kan tidigarelägga en ökad inblandning av etanol i svensk bensin. Som Betty Malmberg skriver regleras inblandningen av etanol

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1655 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1655 Yttrandefriheten i de palestinska områdena Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har betonat vikten av att verka för en politisk lösning av konflikten i Mellanöstern och frågat mig hur jag avser att motverka inskränkningar i pressfriheten i de palestinska områdena.

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1654 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1654 Situationen för Iraks jezider Utrikesminister Carl Bildt Camilla Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att i det bilaterala och multilaterala arbetet uppmärksamma jezidernas utsatta situation och bidra till ett slut på våldet och fördrivningarna.

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

utskottsdokument 2006/07:2270

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt

2007-10-01

utskottsdokument 2006/07:226D

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har behandlat delar av regeringens skrivelse 2006/07:85

2007-10-01

utskottsdokument 2006/07:226E

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/07 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om naturvård samt

2007-09-27

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1658 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1658 Vård av svårt sjuka Socialminister Göran Hägglund Tommy Waidelich har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att medborgarna får den vård de har rätt till vid en allvarlig sjukdom oavsett var i Sveriges de bor. Inledningsvis vill jag framhålla

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Tommy Waidelich (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1657 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1657 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark Finansminister Anders Borg Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ta initiativ till att skatteavtalet med Danmark omförhandlas. I avtalet om vissa skattefrågor som undertecknades av Sverige

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marie Engström (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1653 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1653 Användandet av det svenska språket Justitieminister Beatrice Ask Marianne Watz har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att vi i Sverige ska kunna använda vårt dagliga kommunikationsverktyg det svenska språket. Frågan är ställd mot bakgrund av att engelska uttryck

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marianne Watz (M)

utskottsdokument 2006/07:2271

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2007-09-25

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1646 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 25 september Svar på fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter Finansminister Anders Borg Rolf Gunnarsson har frågat statsrådet Åsa  Torstensson om hon kommer att agera och verka för att mer och bättre underlag införskaffas innan kravåtgärder vidtas avseende trängselskatt. Rolf Gunnarsson ger som

Svarsdatum: 2007-09-25 Frågeställare: Rolf Gunnarsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1644 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 25 september Svar på fråga 2006/07:1644 Arbetslivsinstitutet Näringsminister Maud Olofsson Berit Andnor har frågat mig om ett uttalande som gjordes i tv-programmet Agenda den 2 september angående myndighetsnedläggningar och har kopplat det till den av riksdagen beslutade nedläggningen av Arbetslivsinstitutet.

Svarsdatum: 2007-09-25 Frågeställare: Berit Andnor (S)

utskottsdokument 2006/07:2273

Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Trafikutskottet TU bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer

2007-09-24

utskottsdokument 2006/07:2269

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/0 7 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat

2007-09-21

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1629 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 21 september Svar på fråga 2006/07:1629 Underlättande av ansökningsprocesser Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Siw Wittgren-Ahl har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta och förenkla processen för exempelvis pensionärer och äldre att ansöka om olika berättigade bidrag. Inom Försäkringskassan

Svarsdatum: 2007-09-21 Frågeställare: Siw Wittgren-Ahl (S)