Dokument & lagar (127 297 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar,

2020-10-13 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:6 EU-nämndens sammanträde 2020-10-02

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:6 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-02 kl. 9:00: Plats: Obs Konstitutionsutskottets sessionssal RÖ7-08

2020-10-02

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-01 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans vid punkterna 2 9 2. Aktuella EU-frågor Information Finansminister Magdalena Andersson 3. Anmälningar 4. Justering av protokoll

2020-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-01 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten AU3 Beredning Skr. 2019/20:192

2020-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-01 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. EU-information på det socialpolitiska området Återrapportering Statssekreterare Alejandro

2020-10-01 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-10-01 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-dokument 5. Granskning av meddelande om en handlingsplan för rättvis

2020-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-01 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut omedelbar justering 2. S trategier för vätgas och energisystemintegration Överläggning per videolänk 2019/20:FPM61 Statssekreterare

2020-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-01 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om arbetet med att förhindra spridning av afrikansk svinpest m.m. Generaldirektör Christina Nordin, Jordbruksverket,

2020-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-01 10:00 Plats: RV2-Lektionssal 1 OBS Lokalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 8-9 oktober 2020 3. Regeringen informerar om EU:s strategi

2020-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-01 09:45 Plats: Skandiasalen Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans under punkterna 16 2. Justering av protokoll Protokoll 2020/21:3 3. En effektivare kommunal räddningstjänst FöU3 Fortsatt

2020-10-01 09:45:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-01 kl. 08:45

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-01 08:45 Plats: RÖ5 Andrakammarsalen 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning om ökad trygghet för placerade barn och unga.

2020-10-01 08:45:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Onsdag 2020-09-30 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-30 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller coronapandemin. 3. Justering

2020-09-30 10:00:00

Kallelse och föredragningslista 2020/21:5 EU-nämndens sammanträde 2020-09-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:5 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-30 kl. 09:45 Plats: Obs Andrakammarsalen Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1-2 oktober 2020 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde

2020-09-30

Interpellation 2020/21:32 av Jens Holm (V)

Interpellation 2020/21:32 En avveckling av Bromma flygplats av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S På regeringens uppdrag har Swedavia tagit fram en konsekvensanalys om en förtida avveckling av Bromma flygplats. Swedavia är mycket tydliga med att de vill avveckla Bromma flygplats så fort som möjligt.

Inlämnad: 2020-09-30 Svarsdatum: 2020-10-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:32 av Jens Holm (V) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2020/21:31 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2020/21:31 Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar av Mattias Bäckström Johansson SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det är angeläget att hela Sverige ska leva. Men då måste även förutsättningarna finnas för en välfungerande infrastruktur för såväl gods som personer

Inlämnad: 2020-09-30 Svarsdatum: 2020-10-13 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:31 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:30 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Interpellation 2020/21:30 Myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att förstärka arbetet med att höja medie- och informationskunnigheten MIK hos befolkningen i Sverige. Genomförandet

Inlämnad: 2020-09-29 Svarsdatum: 2020-10-15 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2020/21:30 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:29 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2020/21:29 Vård i livets slutskede av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Familjemedlemmar, andra närstående och personal till äldre vittnar om att äldre som insjuknat i covid-19 på äldreboenden gavs så kallad vård i livets slutskede utan att anhöriga egentligen förstod

Inlämnad: 2020-09-29 Svarsdatum: 2020-10-15 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:29 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 96 kB)

Interpellation 2020/21:28 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:28 Yrkesfisket och dess beredningsindustri av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S För ett konkurrenskraftigt svenskt yrkesfiske krävs rätt förutsättningar i havet, med hållbara livskraftiga bestånd av fisk och skaldjur men också rätt förutsättningar på land för att kunna landa och

Inlämnad: 2020-09-29 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:28 av Johan Hultberg (M) (pdf, 109 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:103 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:103 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Särbehandling av sjukskrivna vid dag 180 Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag avser att gå vidare med förslag om ändring av 180-dagarsregeln som kommer att innebära olika behandling mellan dem som är sjukskrivna av andra diagnoser och dem som är sjukrivna

Svarsdatum: 2020-09-30 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:103 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:101 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:101 av Elin Gustafsson S Placering av oberoende institution för mänskliga rättigheter Elin Gustafsson har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna hur processen ser ut för beslut om placering av institutet, och om ministern anser att institutet kan bidra

Svarsdatum: 2020-09-30 Frågeställare: Elin Gustafsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:101 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 87 kB)