Dokument & lagar (75 träffar)

Yttrande 1978/79:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:2 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:2 y över viss del av propositionen 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. jämte motion Till skatteutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har skatteutskottet berett socialförsäkringsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU2 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1978/79:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:1 y över viss del av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om socialförsäkringsutskottets

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1978/79:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KU 1978/79:6 y Konstitutionsutskottets yttrande 1918119:6 y beträffande riksbankens befogenheter vid tillämpningen av en 1952 ingången överenskommelse mellan riksbanken och vissa affärsbanker avseende emissionskontroll Till finansutskottet Finansutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:KU6 (pdf, 186 kB)

Yttrande 1978/79:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1978/79:5 y angående de valtekniska förutsättningarna för anordnande av folkomröstning om energipolitiken i samband med de allmänna valen hösten 1979 Till näringsulskottel Näringsulskottet har mot bakgrund av yrkandet i motionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:KU5 (pdf, 322 kB)

Yttrande 1978/79:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1978/79:4 y över motionen 1978/79:1738 om mervärdeskatten på periodiska publikationer Till skaiteiitskoitei Skalteulskotiet har berett konstitutionsulskotlel tillfälle att yttra sig över moiionen 1978/79:1738 av Rune Rydén

1978-12-31

Yttrande 1978/79:KU4 (pdf, 118 kB)

Yttrande 1978/79:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1978/79:3 y över talmanskonferensens förslag 1978/79:4 om riksdagens revisorers organisation och verksamhetsformer jämte motion KU 1978/79:3 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle

1978-12-31

Yttrande 1978/79:KU3 (pdf, 84 kB)

Yttrande 1978/79:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KU 1978/79:2 y Konstitutionsutskottets yttrande 1978/79:2 y över propositionen 1978/79:9 med förslag till fondkommissionslag, m. m. Till nähngsutsliottet Näringsutskottet har hemställt om konstitutionsutskottets yttrande över propositionen 1978/79:9 med

1978-12-31

Yttrande 1978/79:KU2 (pdf, 417 kB)

Yttrande 1978/79:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. KU 1978/79:1 y Konstitutionsutskottets yttrande 1978/79:1 y beträffande tillämpningen av 10 kap. 5 andra stycket regeringsformen vid riksdagens ställningstagande till propositionen 1978/ 79:3 om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet Till

1978-12-31

Yttrande 1978/79:KU1 (pdf, 160 kB)
Paginering