Dokument & lagar (65 träffar)

Yttrande 1978/79:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1978/79:2 y om Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 6 mars 1979 beslulal bereda ulrikesutskoitei lillfälle all avge yttrande över propositionen 1978/79:100,

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UU2 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1978/79:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1978/79:1 y med anledning av motioner om ett arabvärldsinstitut Till kulturutskottet Genom beslut den 14 mars 1978 har kullurulskoliel hemställt om uirikesulskoiieis yllrande över motionen 1977/78:1122 av Per Gahrton fp och moiionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UU1 (pdf, 68 kB)

Yttrande 1978/79:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:2 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:2 y över viss del av propositionen 1978/79:160 om fortsatt reformering av inkomstskatten, m. m. jämte motion Till skatteutskottet Genom beslut den 3 april 1979 har skatteutskottet berett socialförsäkringsutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU2 (pdf, 158 kB)

Yttrande 1978/79:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1978/79:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1978/79:1 y över viss del av propositionen 1978/79:95 om den kommunala ekonomin jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 20 mars 1979 har finansutskottet hemställt om socialförsäkringsutskottets

1978-12-31

Yttrande 1978/79:SfU1 (pdf, 200 kB)
Paginering