Dokument & lagar (206 träffar)

Omröstning 2013/14:MJU16p10 Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 10 Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 63 och 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 17. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-04-03

Betänkande 2013/14:MJU19

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om jakt och viltvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vildsvinsförvaltning, djurskydd i samband med jakt och terrängkörning vid jakt.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2014-03-27 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:MJU19 (pdf, 111 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2013/14:MJU16

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om förebyggande arbete, återanvändning, återvinning och marksanering.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 21
Justering: 2014-03-27 Debatt: 2014-04-02 Beslut: 2014-04-03

Betänkande 2013/14:MJU16 (pdf, 302 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avfall och kretslopp

Omröstning 2013/14:MJU13p33 Parabener

Votering: betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag, förslagspunkt 33 Parabener Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. V yrkande 14, 2012/13:MJ209 av Carina Herrstedt SD2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. V yrkande 17. Datum: 2014-03-26

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU13p38 Läkemedel i miljön

Votering: betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag, förslagspunkt 38 Läkemedel i miljön Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ10 av Josef Fransson SD yrkande 3, 2013/14:MJ380 av Jan Lindholm och Mats Pertoft båda MP och 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 19. Datum: 2014-03-26 Omröstning

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU13p9 Begränsning av bisfenol A

Votering: betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag, förslagspunkt 9 Begränsning av bisfenol A Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ201 av Gunvor G Ericson MP yrkande 1, 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 9, 2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 3 och 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU10p4 Djurskyddskontrollanters kompetens m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU10 Djurskydd, förslagspunkt 4 Djurskyddskontrollanters kompetens m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ372 av Josef Fransson m.fl. SD yrkande 3 och 2013/14:MJ501 av Markus Wiechel SD yrkande 4. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU10p5 Brott mot djurskyddslagen m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU10 Djurskydd, förslagspunkt 5 Brott mot djurskyddslagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ347 av Catharina Bråkenhielm S och 2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 9. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 MP, SD, V Parti Ja

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU10p12 Slakt

Votering: betänkande 2013/14:MJU10 Djurskydd, förslagspunkt 12 Slakt Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ211 av Olle Larsson SDDatum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 1 0 13 M 100 0 0 7 MP 23 0 0 2 FP 21 0 0 3 C

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU10p13 Katter

Votering: betänkande 2013/14:MJU10 Djurskydd, förslagspunkt 13 Katter Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ376 av Jan Ertsborn m.fl. FP yrkandena 1-6, 2013/14:MJ407 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam båda S2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin M2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 4 och 2013/14:MJ518

2014-03-26

Betänkande 2013/14:MJU13

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som driver en verksamhet utan att ha ett så kallat produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning döms för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. Biocidprodukter kan vara båtbottenfärger, träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014.

Riksdagen sa också nej till ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kemikaliepolitik.

Förslagspunkter: 51 Reservationer: 45
Justering: 2014-03-11 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:MJU13 (pdf, 800 kB) Webb-tv debatt om förslag: På väg mot en giftfri vardag

Betänkande 2013/14:MJU10

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddslagen, djurhållning, avel, offentlig förevisning av djur och djurhälsovård.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2014-03-06 Debatt: 2014-03-26 Beslut: 2014-03-26

Betänkande 2013/14:MJU10 (pdf, 290 kB) Webb-tv debatt om förslag: Djurskydd

Omröstning 2013/14:MJU9p15 Förutsättningar för vattenbruk

Votering: betänkande 2013/14:MJU9 Fiskeripolitik, förslagspunkt 15 Förutsättningar för vattenbruk Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ369 av Josef Fransson m.fl. SD och 2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 28. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja

2014-03-05

Omröstning 2013/14:MJU9p13 Bottentrålning

Votering: betänkande 2013/14:MJU9 Fiskeripolitik, förslagspunkt 13 Bottentrålning Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. V yrkandena 5 och 6. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 98 0 0 9

2014-03-05

Omröstning 2013/14:MJU9p11 EU:s fiskepartnerskapsavtal

Votering: betänkande 2013/14:MJU9 Fiskeripolitik, förslagspunkt 11 EU:s fiskepartnerskapsavtal Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. V yrkande 10 och 2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 24. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 V Parti

2014-03-05

Omröstning 2013/14:MJU9p10 Laxfisket i Östersjön

Votering: betänkande 2013/14:MJU9 Fiskeripolitik, förslagspunkt 10 Laxfisket i Östersjön Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ289 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S2013/14:MJ390 av Peter Jeppsson m.fl. S och 2013/14:MJ495 av Karin Åström och Katarina Köhler båda SDatum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan

2014-03-05

Betänkande 2013/14:MJU9

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2014-02-18 Debatt: 2014-03-05 Beslut: 2014-03-05

Betänkande 2013/14:MJU9 (pdf, 280 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik

Omröstning 2013/14:MJU14p7 Djurförsök inom utbildningen

Votering: betänkande 2013/14:MJU14 Ändringar i djurskyddslagen, förslagspunkt 7 Djurförsök inom utbildningen Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 29. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-02-20

Omröstning 2013/14:MJU14p2 Förbudets placering

Votering: betänkande 2013/14:MJU14 Ändringar i djurskyddslagen, förslagspunkt 2 Förbudets placering Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ6 av Josef Fransson SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M

2014-02-20

Omröstning 2013/14:MJU12p2 Frivilliga avsättningar

Votering: betänkande 2013/14:MJU12 Skogspolitik, förslagspunkt 2 Frivilliga avsättningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkande 2 och 2013/14:MJ492 yrkande 54. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M

2014-02-20