Dokument & lagar (206 träffar)

Omröstning 2013/14:MJU8p5 Rena kuster

Votering: betänkande 2013/14:MJU8 Vattenvård, förslagspunkt 5 Rena kuster Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 yrkande 34 och 2013/14:MJ492 yrkande 44. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 97 0 0 10

2014-02-20

Omröstning 2013/14:MJU8p17 Avloppsinträngning i dricksvatten

Votering: betänkande 2013/14:MJU8 Vattenvård, förslagspunkt 17 Avloppsinträngning i dricksvatten Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 24 och 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 32. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16

2014-02-20

Omröstning 2013/14:MJU8p9 Ekonomiska styrmedel och övergödning

Votering: betänkande 2013/14:MJU8 Vattenvård, förslagspunkt 9 Ekonomiska styrmedel och övergödning Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ483. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97 0 0 10 MP 0 17 0 8 FP

2014-02-20

Omröstning 2013/14:MJU8p16 Skyddet av dricksvattentäkter

Votering: betänkande 2013/14:MJU8 Vattenvård, förslagspunkt 16 Skyddet av dricksvattentäkter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 23, 2013/14:MJ346 av Cecilia Dalman Eek S och 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 31. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-02-20

Betänkande 2013/14:MJU14

Sexuella handlingar med djur förbjuds den 1 april 2014. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Den som bryter mot förbudet kan också förbjudas att ha djur. Djuret eller djuren kan dessutom omhändertas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 14
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-19 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:MJU14 (pdf, 305 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i djurskyddslagen

Betänkande 2013/14:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Förslagspunkter: 19 Reservationer: 20
Justering: 2014-02-06 Debatt: 2014-02-19 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:MJU12 (pdf, 281 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Betänkande 2013/14:MJU15

Riksdagen har tidigare beslutat att alla utsläpp av växthusgaser som kräver tillstånd ska täckas av utsläppsrätter. För att detta ska bli tydligt görs en ändring i lagen om utsläppsrätter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2014-01-28 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-05

Betänkande 2013/14:MJU15 (pdf, 56 kB)

Betänkande 2013/14:MJU8

Riksdagen sa nej till motioner om vattenvård från allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Orsaken är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges arbete inom ramen för EU:s strategi för Östersjön och det mellanstatliga samarbetet inom Helsingforskommissionen, Helcom, för att skydda Östersjön. Andra motioner tar upp åtgärder mot vattenföroreningar och övergödning samt skydd för grund- och dricksvatten.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 18
Justering: 2014-01-23 Debatt: 2014-02-05 Beslut: 2014-02-20

Betänkande 2013/14:MJU8 (pdf, 273 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vattenvård

Omröstning 2013/14:MJU2p7 Myggbekämpning

Votering: betänkande 2013/14:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 7 Myggbekämpning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ373 av Staffan Anger M2013/14:MJ418 av Mikael Oscarsson KD2013/14:MJ432 av Lars Beckman och Ulf Berg båda M2013/14:MJ445 av Per Bill och Lars Beckman båda

2013-12-17

Omröstning 2013/14:MJU2p6 Ekologisk produktion m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 6 Ekologisk produktion m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ302 av Jens Holm m.fl. V yrkande 2, 2013/14:MJ324 av Betty Malmberg M yrkande 1, 2013/14:MJ329 av Kew Nordqvist m.fl. MP2013/14:MJ345 av Sven-Erik

2013-12-17

Omröstning 2013/14:MJU2p4 Konkurrenskraft

Votering: betänkande 2013/14:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 4 Konkurrenskraft Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 33, 2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 42, 2013/14:MJ232 av Sten Bergheden M yrkande 1, 2013/14:MJ243 av Christer

2013-12-17

Omröstning 2013/14:MJU1p5 Miljörättvisa

Votering: betänkande 2013/14:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 5 Miljörättvisa Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ381 av Annika Lillemets och Valter Mutt båda MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-12-17

Omröstning 2013/14:MJU1p7 Utfasning av miljöskadliga subventioner

Votering: betänkande 2013/14:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 7 Utfasning av miljöskadliga subventioner Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ302 av Jens Holm m.fl. V yrkande 10. Datum: 2013-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-17

Omröstning 2013/14:MJU7p9 Varg

Votering: betänkande 2013/14:MJU7 En hållbar rovdjurspolitik, förslagspunkt 9 Varg Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 12, 2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. V yrkande 7, 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 10, 2013/14:MJ204 av Olle Larsson SD2013/14:MJ268 av Ulf Berg och

2013-12-10

Omröstning 2013/14:MJU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:MJU7 En hållbar rovdjurspolitik, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti

2013-12-10

Omröstning 2013/14:MJU7p4 Mål för kungsörnsstammen i Sverige

Votering: betänkande 2013/14:MJU7 En hållbar rovdjurspolitik, förslagspunkt 4 Mål för kungsörnsstammen i Sverige Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för kungsörnsstammen i Sverige. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 6 och avslår motion 2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 8.

2013-12-10

Omröstning 2013/14:MJU7p12 Kungsörn

Votering: betänkande 2013/14:MJU7 En hållbar rovdjurspolitik, förslagspunkt 12 Kungsörn Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 9 och 2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående

2013-12-10

Betänkande 2013/14:MJU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 5,2 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2014. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård. Syftet har varit att ta fram ett beslutsunderlag inför behandlingen av budgetpropositionen och att ge utskottet ett underlag för den fortsatta dialogen med regeringen om utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Riksdagen godkände utskottets uppföljning.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Beredning: 2013-11-12 Justering: 2013-11-28 Debatt: 2013-12-12 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:MJU1 (pdf, 671 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2013/14:MJU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 15,3 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2014. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. De största anslagen går till gårdsstöd, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Syftet har varit att ta fram ett beslutsunderlag inför behandlingen av budgetpropositionen och att ge utskottet ett underlag för den fortsatta dialogen med regeringen om utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Riksdagen godkände utskottets uppföljning.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Beredning: 2013-11-12 Justering: 2013-11-28 Debatt: 2013-12-12 Beslut: 2013-12-17

Betänkande 2013/14:MJU2 (pdf, 806 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Betänkande 2013/14:MJU7

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 28
Beredning: 2013-10-24 Justering: 2013-11-28 Debatt: 2013-12-05 Beslut: 2013-12-10

Betänkande 2013/14:MJU7 (pdf, 309 kB) Webb-tv debatt om förslag: En hållbar rovdjurspolitik