Dokument & lagar (206 träffar)

Utlåtande 2012/13:MJU20

EU-kommissionens förslag om en ram för havsplanering och integrerad kustförvaltning strider mot subsidiaritetsprincipen. Det konstaterade riksdagen och beslutade att skicka ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag innebär att EU-länderna ska upprätta havsplaner och strategier för kustförvaltning som uppfyller vissa minimikrav. Kommissionen motiverar detta med att marina ekosystem, fiskeområden, marina skyddade områden och infrastrukturer som kablar, rörledningar, farleder, olja, gas och vindkraftanläggningar löper över nationella gränser.

I Sverige regleras den fysiska samhällsplaneringen i plan- och bygglagen, och det är kommunerna som ansvarar för planeringen. Kommissionen tänker i sitt förslag reglera områden som omfattas av den kommunala planprocessen. Riksdagen bedömer att förslaget kan komma att styra den kommunala självständiga planeringen på ett sätt som inte är nödvändigt eller lämpligt. Att utforma krav på den kommunala planeringen är en nationell angelägenhet som enligt riksdagen inte bör regleras på EU-nivå.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2013-04-11 Justering: 2013-04-23 Debatt: 2013-05-02 Beslut: 2013-05-02

Utlåtande 2012/13:MJU20 (pdf, 44 kB)

Omröstning 2012/13:MJU15p2 Miljöprövningar

Votering: betänkande 2012/13:MJU15 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 2 Miljöprövningar Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ290 av Isak From m.fl. S yrkandena 1-3, 2012/13:MJ446 av Jonas Eriksson och Bodil Ceballos båda MP och 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkande 7. Datum: 2013-04-17 Omröstning i

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU15p1 Miljömålen

Votering: betänkande 2012/13:MJU15 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 1 Miljömålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ442 av Jennie Nilsson m.fl. S och 2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. S yrkande 3. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU13p1 Skyldighet att landa fångster

Votering: betänkande 2012/13:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 1 Skyldighet att landa fångster Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ272 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S2012/13:MJ354 av Michael Svensson M2012/13:MJ419 av Michael Svensson M och 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkandena 25 och

2013-04-17

Omröstning 2012/13:MJU13p4 Skydd av ål och hälleflundra inom EU

Votering: betänkande 2012/13:MJU13 Fiskeripolitik, förslagspunkt 4 Skydd av ål och hälleflundra inom EU Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 30. Datum: 2013-04-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99

2013-04-17

Betänkande 2012/13:MJU17

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om jakt och viltvård. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om jaktlagstiftningen, dubbelregistrering vid jakt, ersättning för bland annat viltskador, det allmänna uppdraget, jakttider, jakt på bland annat vildsvin och jakt med lös hund.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2013-04-16 Debatt: 2013-04-25 Beslut: 2013-05-02

Betänkande 2012/13:MJU17 (pdf, 135 kB) Webb-tv debatt om förslag: Jakt och viltvård

Betänkande 2012/13:MJU16

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2012. Huvudorsaken är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna rör. Motionerna handlar bland annat om skogsvårdslagen, miljöhänsyn, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 11
Justering: 2013-04-11 Debatt: 2013-04-25 Beslut: 2013-05-02

Betänkande 2012/13:MJU16 (pdf, 224 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skogspolitik

Omröstning 2012/13:MJU12p19 Myllrande våtmarker

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 19 Myllrande våtmarker Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 39. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p11 Täktbestämmelser

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 11 Täktbestämmelser Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ245 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. V yrkande 6. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p22 Strandskydd

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 22 Strandskydd Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ267 av Anders Andersson KD yrkandena 1 och 2, 2012/13:MJ268 av Anders Hansson m.fl. M2012/13:MJ303 av Anders Ahlgren C2012/13:MJ304 av Anders Åkesson och Karin Nilsson båda C2012/13:MJ305

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p29 Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 29 Miljö- och hälsoaspekter på GMO-grödor Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p23 Reglering av fiske i Natura 2000-områden

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 23 Reglering av fiske i Natura 2000-områden Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ260 av Jens Holm m.fl. V yrkande 8. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:MJU12p21 Kebnekaise nationalpark m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU12 Naturvård och biologisk mångfald m.m.förslagspunkt 21 Kebnekaise nationalpark m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ271 av Lars Elinderson och Sten Bergheden båda M och 2012/13:MJ401 av Jonas Eriksson MPDatum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-11

Betänkande 2012/13:MJU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika övergripande miljöfrågor. Den huvudsakliga orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömålen, miljöprövningar enligt miljöbalken och lokalt och regionalt miljöarbete. Andra motioner handlar om översyn av miljöbalken och av terrängkörningslagen.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2013-03-26 Debatt: 2013-04-17 Beslut: 2013-04-17

Betänkande 2012/13:MJU15 (pdf, 178 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande miljöfrågor

Betänkande 2012/13:MJU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika fiskeripolitiska frågor. Den huvudsakliga orsaken är att arbetet med att förnya den gemensamma fiskeripolitiken redan pågår. Motionerna handlar bland annat om dumpningsförbud för fiske på öppet hav, regler för att redovisa bifångster och yrkesfisket efter lax i södra Östersjön.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 3
Justering: 2013-03-26 Debatt: 2013-04-17 Beslut: 2013-04-17

Betänkande 2012/13:MJU13 (pdf, 102 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fiskeripolitik

Betänkande 2012/13:MJU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om naturvård och biologisk mångfald. Skälet är främst tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rovdjursförvaltning, skydd av natur, skydd av arter, genetiskt modifierade organismer och satsningar på kunskap inom biologisk mångfald.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 36
Justering: 2013-03-21 Debatt: 2013-04-10 Beslut: 2013-04-11

Betänkande 2012/13:MJU12 (pdf, 395 kB) Webb-tv debatt om förslag: Naturvård och biologisk mångfald m.m.

Omröstning 2012/13:MJU11p23 Hållbara biodrivmedel

Votering: betänkande 2012/13:MJU11 Klimatpolitik m.m.förslagspunkt 23 Hållbara biodrivmedel Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 2, 2012/13:MJ430 av Josef Fransson SD yrkandena 1-3 och 2012/13:MJ449 av Mats Pertoft MPDatum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-03-20

Omröstning 2012/13:MJU11p20 Minskad påverkan från köttkonsumtion m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU11 Klimatpolitik m.m.förslagspunkt 20 Minskad påverkan från köttkonsumtion m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 25, 2012/13:MJ374 av Kent Härstedt S och 2012/13:MJ404 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan

2013-03-20

Omröstning 2012/13:MJU11p16 Svenskt klimatpolitiskt ramverk

Votering: betänkande 2012/13:MJU11 Klimatpolitik m.m.förslagspunkt 16 Svenskt klimatpolitiskt ramverk Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 21, 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 12 och 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-03-20 Omröstning i

2013-03-20

Omröstning 2012/13:MJU11p5 Sänkor

Votering: betänkande 2012/13:MJU11 Klimatpolitik m.m.förslagspunkt 5 Sänkor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ410 av Johnny Skalin SD och 2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1

2013-03-20