Dokument & lagar (275 träffar)

Omröstning 2013/14:MJU13p33 Parabener

Votering: betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag, förslagspunkt 33 Parabener Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. V yrkande 14, 2012/13:MJ209 av Carina Herrstedt SD2013/14:MJ11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2013/14:MJ299 av Jens Holm m.fl. V yrkande 17. Datum: 2014-03-26

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU10p12 Slakt

Votering: betänkande 2013/14:MJU10 Djurskydd, förslagspunkt 12 Slakt Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ211 av Olle Larsson SDDatum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 1 0 13 M 100 0 0 7 MP 23 0 0 2 FP 21 0 0 3 C

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU13p38 Läkemedel i miljön

Votering: betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag, förslagspunkt 38 Läkemedel i miljön Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ10 av Josef Fransson SD yrkande 3, 2013/14:MJ380 av Jan Lindholm och Mats Pertoft båda MP och 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 19. Datum: 2014-03-26 Omröstning

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU10p13 Katter

Votering: betänkande 2013/14:MJU10 Djurskydd, förslagspunkt 13 Katter Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ376 av Jan Ertsborn m.fl. FP yrkandena 1-6, 2013/14:MJ407 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam båda S2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin M2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 4 och 2013/14:MJ518

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU13p9 Begränsning av bisfenol A

Votering: betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag, förslagspunkt 9 Begränsning av bisfenol A Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ201 av Gunvor G Ericson MP yrkande 1, 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 9, 2013/14:MJ8 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 3 och 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans

2014-03-26

Omröstning 2013/14:MJU19p5 Vildsvinsförvaltning

Votering: betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård, förslagspunkt 5 Vildsvinsförvaltning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ229 yrkande 1, 2013/14:MJ241, 2013/14:MJ275, 2013/14:MJ334, 2013/14:MJ353, 2013/14:MJ359, 2013/14:MJ367 yrkande 1 och 2013/14:MJ489 yrkande 6. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU19p4 Djurskydd vid jakt

Votering: betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4 Djurskydd vid jakt Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ504 och 2013/14:MJ518 yrkandena 41-43. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 20 M 90 0

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU19p1 Allmänna jaktfrågor

Votering: betänkande 2013/14:MJU19 Jakt och viltvård, förslagspunkt 1 Allmänna jaktfrågor Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ228 yrkandena 1 och 2, 2013/14:MJ319, 2013/14:MJ441 och 2013/14:MJ489 yrkande 2. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja Nej Avstående

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU16p9 Elavfall m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 9 Elavfall m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ217 av Christer Winbäck FP2013/14:MJ340 av Eva Sonidsson och Jasenko Omanovic båda S2013/14:MJ361 av Ulf Holm m.fl. MP och 2013/14:MJ365 av Josef Fransson SDDatum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU16p5 Varors livslängd m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Varors livslängd m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 26 och 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. MP yrkandena 3 och 9. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU16p10 Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar m.m.

Votering: betänkande 2013/14:MJU16 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 10 Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 63 och 2013/14:MJ519 av Helena Leander m.fl. MP yrkande 17. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-04-03

Omröstning 2013/14:MJU21p8 Märkning av salt, socker och fett

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 8 Märkning av salt, socker och fett Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ224, 2013/14:MJ417 och 2013/14:MJ490 yrkandena 4, 5 i denna del och 7. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, V Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Omröstning 2013/14:MJU21p15 Livsmedelskontroll

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 15 Livsmedelskontroll Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ352 och 2013/14:MJ371 yrkande 1. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 98 0 0 9 MP

2014-05-07

Omröstning 2013/14:MJU21p10 Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 10 Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ302 yrkande 3 och 2013/14:MJ490 yrkande 8. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Omröstning 2013/14:MJU21p1 Vildsvinsprodukter

Votering: betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 1 Vildsvinsprodukter Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ229 yrkandena 2-4, 2013/14:MJ336 i denna del, 2013/14:MJ367 yrkande 2 och 2013/14:MJ520. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2014-05-07

Omröstning 2012/13:MJU8p5 Källsortering

Votering: betänkande 2012/13:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 5 Källsortering Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ204 av Lars-Axel Nordell och Penilla Gunther båda KDDatum: 2013-03-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 93

2013-03-13

Omröstning 2012/13:MJU19p3 Delfinarier

Votering: betänkande 2012/13:MJU19 Djurskydd m.m.förslagspunkt 3 Delfinarier Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ451. Datum: 2013-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 97 0 0 10 MP 0 24 0 1 FP 19 0 0 5 C 18 0 0

2013-05-30

Omröstning 2012/13:MJU17p7 Jakt på vildsvin m.m.

Votering: betänkande 2012/13:MJU17 Jakt och viltvård, förslagspunkt 7 Jakt på vildsvin m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ233 yrkande 1, 2012/13:MJ296, 2012/13:MJ358, 2012/13:MJ362, 2012/13:MJ426 yrkande 5 och 2012/13:MJ478. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S Parti

2013-05-02

Omröstning 2012/13:MJU16p10 Talerätt och möjlighet att överklaga

Votering: betänkande 2012/13:MJU16 Skogspolitik, förslagspunkt 10 Talerätt och möjlighet att överklaga Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. MP yrkandena 6 och 7. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104

2013-05-02

Omröstning 2012/13:MJU14p7 Mål för offentlig konsumtion

Votering: betänkande 2012/13:MJU14 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m.förslagspunkt 7 Mål för offentlig konsumtion Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 yrkande 5. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 100

2013-05-15