Dokument & lagar (99 735 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:774 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/19:774 av Roger Haddad L Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete Roger Haddad har frågat mig när förändringar i lagstiftningen som ålägger samtliga kommuner i landet att bedriva ett brottsförebyggande arbete kommer att genomföras. För att minska brottsligheten och öka

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:774 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:768 av Robert Hannah L Förbud mot omvandlingsterapi Robert Hannah har frågat mig om jag och den svenska regeringen avser att följa Tysklands exempel och förbjuda omvandlingsterapi. I frågan hänför sig Robert Hannah till att Tysklands hälsominister Jens Spahn har meddelat att den tyska regeringen avser

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Kallelse och föredragningslista 2018/19:48 EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:48 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-02 kl. 20:00 Plats: RÖ9-54 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapport från Europeiska rådets möte ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli 2019 kl. 10.00

2019-07-02

Kallelse och föredragningslista 2018/19:46 EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-02 kl. 10:45 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni som återupptas den

2019-07-02

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:48

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapport från Europeiska rådets möte den 2 juli 2019 Anf. 1  KADIR KASIRGA SVi har statsministern och delegationen med oss per telefon. Jag lämnar ordet till statsministern för återrapportering. Anf. 2  Statsminister STEFAN LÖFVEN SOrdförande och ledamöter Europeiska

2019-07-02

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:48 (pdf, 90 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:46

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Statsrådet Hans Dahlgren Information under Europeiska rådet den 2 juli 2019 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hör att vi har statsministern och även EU-ministern med oss på telefon från Bryssel. Vi lämnar över ordet till er. Anf. 2  Statsminister STEFAN LÖFVEN SFru ordförande och

2019-07-02

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:46 (pdf, 97 kB)

Kallelse och föredragningslista 2018/19:45 EU-nämndens sammanträde 2019-07-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-01 kl. 8:00: Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsrådet Hans Dahlgren Information under Europeiska rådet den 30 juni 2019 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde

2019-07-01

Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01803/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:739 av Jessika Roswall M Flyget och expertisen Jessika Roswall har frågat mig om flygets miljökostnader. Det finns olika sätt att mäta flygets klimatpåverkan på, vilket bland annat Naturvårdsverket konstaterar. Oavsett

Svarsdatum: 2019-07-01 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 74 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:45

1  Europeiska rådet Statsrådet Hans Dahlgren Information under Europeiska rådet den 1 juli 2019 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Vi öppnar mötet. Vi väntar på statsrådet Hans Dahlgren. Anf. 2  REPRESENTANT FRÅN SVENSKA DELEGATIONEN: Vi har inte någon minister här än, och vi avvaktar att de ska komma och rapportera. Anf.

2019-07-01

EU-nämndens uppteckningar 2018/19:45 (pdf, 69 kB)

Kallelse och föredragningslista 2018/19:43 EU-nämndens sammanträde 2019-06-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-06-30 kl. 18:00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni 2019 ev.Övrigt Anm:

2019-06-30

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02919/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:811 Kommunernas arbete för att ta emot barn till IS-anhängare Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det pågår ett arbete för att förbereda ett antal kommuner för att ta emot barn till IS anhängare som familjeseparerats

Svarsdatum: 2019-06-28 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Betänkande 2019/20:JuU6


Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-11-07

Betänkande 2019/20:JuU5


Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-11-07

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:793 av Betty Malmberg M Handläggningstiderna på HaV Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om vilka åtgärder ministern har för avsikt att vidta för att påskynda processen med licenstilldelning för de yrkesfiskare som väljer att lämna Östersjön för Västerhavet. Frågan har

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02263/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:792 av Daniel Bäckström C Beredskapen för skogsbränder i sommar Daniel Bäckström har frågat mig om jag och regeringen anser att de åtgärder som MSB vidtar för att stärka den nationella skogsbrandsläckningsförmågan 2019 är tillräckliga

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:791 av Betty Malmberg M Flerartsförvaltning Betty Malmberg har frågat mig om jag har för avsikt att införa flerartsförvaltning, och när det i så fall kan bli aktuellt. Naturvårdsverket har som Betty Malmsten angivit hemställt om att få ett uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om flerartsförvaltning

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson KD Licensjakt på varg Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser agera för att möta det som enligt Kjell-Arne är en avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden. Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02280/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad L Skolor med koppling till extremism Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:806 av Cassandra Sundin SD Det nordiska samarbetet inom kultursektorn Cassandra Sundin har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vad statsrådet avser att verka för inom det nordiska kultursamarbetet framöver. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:805 av Betty Malmberg M Jämställt företagande Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvinnors entreprenörskap och för att infria delmålet om ekonomisk jämställdhet med fokus på företagande bland kvinnor. Betty Malmberg refererar till 2019 års Global Entrepreneurship

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 85 kB)