Dokument & lagar (2 088 träffar)

Betänkande 2020/21:FiU32

För att lindra samhällseffekterna av det nya coronaviruset har regeringen föreslagit ytterligare åtgärder inom ramen för en tionde extra ändringsbudget för 2020. Bland annat föreslås ökade medel som ska möjliggöra ett nytt ekonomiskt stöd till egenföretagare och en förlängning av omställningsstödet till företag, ökat ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturverksamheter samt att vissa tillfälliga åtgärder på sjukförsäkringsområdet förlängs. 

Anslaget till omställningsstöd till företag som fått en minskad nettoomsättning föreslås öka med 7 miljarder kronor 2020. Anslaget till det nya ekonomiska stödet till egenföretagare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19 föreslås uppgå till 3,5 miljarder kronor 2020. Anslaget till åtgärder inom sjukförsäkringsområdet föreslås öka med 3,9 miljarder kronor 2020. Åtgärderna, exempelvis ett slopat karensavdrag, att staten ersätter arbetsgivares kostnader för sjuklön över normalnivån samt kompensation till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden, föreslås förlängas till och med december 2020. För att mildra konsekvenserna, stödja omställning och underlätta uppstart inom idrotts- och kulturverksamhet föreslår regeringen ett ökat stöd till det området på 2,7 miljarder kronor 2020.

Totalt innebär regeringens åtgärdsförslag att statens utgifter ökar med 17,2 miljarder kronor 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2020-09-22 Debatt: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Betänkande 2020/21:FiU32 (pdf, 285 kB) Webb-tv debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU7

Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag om lagändringar som gör det möjligt för Riksbanken att, efter riksdagens godkännande, finansiera en internationell organisations verksamhet. Bakgrunden är att Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) vill starta ett innovationscentrum, en så kallad hubb, i Sverige i samarbete med Riksbanken och centralbankerna i Danmark, Island och Norge. Riksdagen godkände att Riksbanken under fem år delfinansierar hubben med högst 30 miljoner kronor per år.

BIS har beslutat att starta sju innovationshubbar runtom i världen för att främja internationellt samarbete kring innovativ finansiell teknik, så kallad fintech, som är av intresse och relevant för centralbankerna. Riksdagen är positivt inställd till att det etableras en innovationshubb i Sverige.

För att det ska bli möjligt att inrätta hubben i Sverige riktar riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ingå ett värdlandsavtal med BIS.
  • Regeringen ska ta fram ett förslag på lagändringar om immunitet och privilegier.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2020-09-22 Debatt: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Betänkande 2020/21:FiU7 (pdf, 181 kB)

Betänkande 2020/21:MJU2


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:MJU1


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:MJU3


Beredning: 2020-10-20 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:MJU4


Beredning: 2020-11-03 Justering: 2020-11-24

Betänkande 2020/21:FiU31


Beredning: 2020-10-01 Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:FiU28


Beredning: 2020-12-03 Justering: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:FiU16


Beredning: 2020-11-19 Justering: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:FiU15


Beredning: 2020-11-12 Justering: 2020-11-26

Betänkande 2020/21:FiU14


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:FiU13


Beredning: 2020-10-22 Justering: 2020-11-05

Betänkande 2020/21:FiU12


Beredning: 2020-09-29 Justering: 2020-10-13 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:FiU10


Beredning: 2020-12-17 Justering: 2020-12-17

Betänkande 2020/21:FiU9


Beredning: 2020-10-01 Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:FiU8


Beredning: 2020-09-29 Justering: 2020-11-12

Betänkande 2020/21:FiU11


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:FiU5


Beredning: 2020-12-03 Justering: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:FiU4


Beredning: 2020-12-03 Justering: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:FiU3


Beredning: 2020-12-03 Justering: 2020-12-10