Dokument & lagar (15 träffar)

Betänkande 2020/21:SoU6

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SoU6 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2020/21:SoU4

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SoU4 (pdf, 345 kB)

Betänkande 2020/21:NU2

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:NU2 (pdf, 303 kB)

Betänkande 2020/21:MJU2

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:MJU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-15 Beslut: 2020-12-15

Betänkande 2020/21:JuU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:JuU1 (pdf, 406 kB)

Betänkande 2020/21:SfU12

Utskottsinitiativ TK till regeringen

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-01 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU12 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2020/21:FöU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:FöU1 (pdf, 442 kB)

Betänkande 2020/21:SfU11

Utskottsinitiativ och tillkännagivande

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU11 (pdf, 132 kB)

Betänkande 2020/21:SfU10

Läggs till handlingarna och tillkännagivande

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU10 (pdf, 166 kB)

Betänkande 2020/21:SfU9

Läggs till handlingarna

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU9 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2020/21:KrU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:KrU1 (pdf, 661 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Betänkande 2020/21:KU10

Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.


Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-07

Betänkande 2020/21:KU10 (pdf, 2211 kB)

Betänkande 2020/21:KU12

Bifall till framställningen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:KU12 (pdf, 494 kB)

Betänkande 2020/21:UbU6

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2020-11-12 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UbU6 (pdf, 260 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor