Dokument & lagar (11 träffar)

Betänkande 2020/21:KU12

Bifall till framställningen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:KU12 (pdf, 494 kB)

Betänkande 2020/21:FöU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:FöU1 (pdf, 442 kB)

Betänkande 2020/21:UU1

Riskdagen a) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna samt b) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:UU1 (pdf, 286 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2020/21:KU10

Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.


Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-07

Betänkande 2020/21:KU10 (pdf, 2211 kB)

Betänkande 2020/21:SfU12

Utskottsinitiativ TK till regeringen

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-01 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU12 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2020/21:SfU10

Läggs till handlingarna och tillkännagivande

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU10 (pdf, 166 kB)

Betänkande 2020/21:KrU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:KrU1 (pdf, 661 kB)

Betänkande 2020/21:UbU6

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2020-11-12 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:UbU6 (pdf, 260 kB)

Betänkande 2020/21:SfU9

Läggs till handlingarna

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU9 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2020/21:SfU11

Utskottsinitiativ och tillkännagivande

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:SfU11 (pdf, 132 kB)

Utlåtande 2020/21:UU5

Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Utlåtande 2020/21:UU5 (pdf, 7329 kB)