Dokument & lagar (508 träffar)

Yttrande 2020/21:MJU6y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU6y Strategi för den arktiska regionen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen och de följdmotioner som väckts med anledning av

2020-12-04

Yttrande 2020/21:MJU6y (pdf, 106 kB)

Betänkande 2020/21:UU2

A) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår motionerna B) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 4 och 6 samt avslår motionerna C) Riksdagen bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 7 punkterna 2, 3 och 5.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 10
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UU2 (pdf, 645 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU3 (pdf, 193 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU2

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU2 (pdf, 168 kB)

Betänkande 2020/21:UFöU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:UFöU1 (pdf, 209 kB)

Betänkande 2020/21:NU3

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:NU3 (pdf, 423 kB)

Betänkande 2020/21:MJU2

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:MJU2 (pdf, 797 kB)

Betänkande 2020/21:MJU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-15 Beslut: 2020-12-15

Betänkande 2020/21:MJU1 (pdf, 794 kB)

Betänkande 2020/21:FiU37

Propositionen bifalls. Tillkännagivande om offentliga utvecklingskreditinstitut med delvis bifall till ett motionsyrkande. Avslag på ett motionsyrkande.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:FiU37 (pdf, 10270 kB)

Betänkande 2020/21:FiU15

Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande om utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet med delvis bifall till två motionsyrkanden. Avslag på ett motionsyrkande.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:FiU15 (pdf, 230 kB)

Betänkande 2020/21:SoU6

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SoU6 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2020/21:SoU4

Bifall till proposition. Avslag på motion.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SoU4 (pdf, 345 kB)

Betänkande 2020/21:NU2

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-10 Beslut: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:NU2 (pdf, 303 kB)

Betänkande 2020/21:JuU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-03 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:JuU1 (pdf, 406 kB)

Yttrande 2020/21:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU5y Sveriges genomförande av Agenda 2030 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen

2020-12-02

Yttrande 2020/21:MJU5y (pdf, 116 kB)

Betänkande 2020/21:SfU12

Utskottsinitiativ TK till regeringen

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-01 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU12 (pdf, 124 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

Betänkande 2020/21:FöU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-09 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:FöU1 (pdf, 442 kB)

Betänkande 2020/21:SfU11

Utskottsinitiativ och tillkännagivande

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU11 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förlängd ersättning till riskgrupper

Betänkande 2020/21:SfU10

Läggs till handlingarna och tillkännagivande

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU10 (pdf, 166 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Betänkande 2020/21:SfU9

Läggs till handlingarna

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:SfU9 (pdf, 130 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget