Dokument & lagar (16 träffar)

Utlåtande 2020/21:UU5

Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Utlåtande 2020/21:UU5 (pdf, 7329 kB)

Betänkande 2020/21:UU1

Riskdagen a) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna samt b) bifaller proposition 2020/21:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU1 (pdf, 310 kB)

Betänkande 2020/21:CU5

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:CU5 (pdf, 170 kB)

Betänkande 2020/21:CU4

Dels bifall till propositionen. Dels avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:CU4 (pdf, 388 kB)

Betänkande 2020/21:CU1

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:CU1 (pdf, 409 kB)

Betänkande 2020/21:SkU14

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU14 (pdf, 1087 kB)

Betänkande 2020/21:SkU13

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU13 (pdf, 737 kB)

Betänkande 2020/21:SkU7

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SkU7 (pdf, 1487 kB)

Betänkande 2020/21:KU1

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Redogörelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-26 Debatt: 2020-12-02 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:KU1 (pdf, 3135 kB)

Betänkande 2020/21:KU12

Bifall till framställningen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-12-07 Beslut: 2020-12-09

Betänkande 2020/21:KU12 (pdf, 494 kB)

Betänkande 2020/21:SoU11

Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att den snarast ska vidta åtgärder så att samtliga regioner kan erbjuda personer som är 75 år och äldre samt personer i medicinska riskgrupper avgiftsfri vaccination mot pneumokocker.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-11-26 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:SoU11 (pdf, 126 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

Betänkande 2020/21:MJU5

Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande till regeringen om skyddsjakt på varg.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-11-26 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:MJU5 (pdf, 171 kB) Webb-tv debatt om förslag: Skyddsjakt på varg

Betänkande 2020/21:MJU4

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-11-26 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:MJU4 (pdf, 3636 kB) Webb-tv debatt om förslag: Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Betänkande 2020/21:MJU3

Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2020/21:140 yrkande 3 och 2020/21:144 ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska åtgärda problemet med export av miljöbilar. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2020-11-19 Debatt: 2020-11-26 Beslut: 2020-12-02

Betänkande 2020/21:MJU3 (pdf, 231 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Betänkande 2020/21:UbU6

Skrivelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2020-11-12 Debatt: 2020-12-03 Beslut: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:UbU6 (pdf, 260 kB)