Dokument & lagar (95 439 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:58 Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:58 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:58 Datum och tid: 2020-09-07 10:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. En moderniserad radio- och tv-lag KU3 Beredning Prop. 2019/20:168 och motioner Föredragande: KÖ

2020-09-07 10:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM71 Förordning om upphörande av 2019/20:FPM71 referensvärden på finansmarknaden Finansdepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2020337/1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13 (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 COM (2020) 606

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM70 EU:s agenda och handlingsplan för 2019/20:FPM70 narkotika 2021-2025 Socialdepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning COM 2020 606 EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 20212025. Sammanfattning Den 24 juli 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 COM (2020) 606 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 COM (2020) 606 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 KOM (2020) 607

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM69 EU-strategi för att bekämpa sexuella 2019/20:FPM69 övergrepp mot barn Justitiedepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2020 607 EU:s strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn Sammanfattning Kommissionen anger att målsättningen

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 KOM (2020) 607 (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 KOM (2020) 607 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM68 Åtgärder på värdepappersmarknaden med anledning 2019/20:FPM68 av covid-19-pandemin Finansdepartementet 2020-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2020 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning

2020-09-04

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120 (doc, 368 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120 (pdf, 139 kB)

Betänkande 2020/21:JuU2


Justering: 2020-09-24 Debatt: 2020-09-30 Beslut: 2020-09-30

Betänkande 2020/21:NU9


Beredning: 2020-11-19 Justering: 2020-12-03

Utlåtande 2020/21:NU8


Beredning: 2020-09-22 Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:NU7


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-11-05

Betänkande 2020/21:NU6


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-11-05

Betänkande 2020/21:NU5


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-11-05

Betänkande 2020/21:NU3


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:NU2


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:NU1


Beredning: 2020-11-12 Justering: 2020-12-10

Utskottsmöte 2019/20:67 Onsdag 2020-09-02 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:67 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:67 Datum och tid: 2020-09-02 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och ytterligare aktörer Socialminister Lena Hallengren och företrädare för SKR informerar

2020-09-02 11:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 COM(2020) 320 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM67 Översyn av Kol- och 2019/20:FPM67 stålforskningsfondens forskningsprogram Näringsdepartementet 2020-09-02 Dokumentbeteckning COM2020 320 final Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram

2020-09-02

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 COM(2020) 320 final (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 COM(2020) 320 final (pdf, 71 kB)

Betänkande 2019/20:KU25

Det som i dag heter Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (även kallad Karensnämnden) ska byta namn. Anledningen är att nämndens uppdrag har utvidgats till att även pröva riksrevisor och riksrevisionsdirektör vid övergång till annan statlig eller privat tjänst. Det nya namnet blir därför Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.

Det ska även göras rättelser i riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen till följd av att riksrevisionen har ändrad ledningsstruktur. På vissa ställen hänvisas i dag fortfarande till "riksrevisorerna" trots att det i dag endast är en person som har titeln riksrevisor.

Förslaget har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ, vilket betyder att förslagen väckts i konstitutionsutskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Riksdagen sa ja till utskottets förslag. Lagändringarna börjar gälla den 15 oktober.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-09-01 Debatt: 2020-09-08 Beslut: 2020-09-08

Betänkande 2019/20:KU25 (pdf, 183 kB)

Utskottsmöte 2019/20:52 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2019/20:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ 4-27 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om högskoleprovet Generaldirektören Karin Röding från Universitets- och högskolerådet, rektorn Astrid

2020-09-01 11:00:00