Dokument & lagar (1 937 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM2007 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Sammanfattning

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46 EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-10-02 kl. 09.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24 juli 2006 Återrapport

2006-10-02

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46_3FDK EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-10-02 kl. 09.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:50

1 Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24 juli 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 20-22 september 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 och 6 oktober 2006 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Välkomna Vi börjar med föredragningslistans

2006-10-02

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Utrikesdepartementet återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22 september samt informerar inför det

2006-09-28 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45_3B95 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-22 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-22 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Återrapport från informellt

2006-09-22

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:49

1 Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Återrapport från informellt ministermöte den 10 och 11 juli 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 25 september 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Godmorgon Mötet är härmed öppnat.Sven-Eric

2006-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM118 Europeiska investeringsbankens externa utlåning 2007-2013 Finansdepartementet 2006-09-19 Dokumentbeteckning KOM2006324 Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för

2006-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM117 Förordning om roaming i mobilnät Näringsdepartementet 2006-09-13 Dokumentbeteckning KOM2006382 Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät

2006-09-13

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926 (doc, 84 kB)

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44_31LI EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-08 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44 EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-08 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Statssekreterare Hans Dahlgren och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte

2006-09-08

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:48

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Kabinettssekreterare Hans Dahlgren och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte den 17 och 18 juli 2006 Återrapport från ministerrådsmöte den 1 augusti 2006 Återrapport från ministerrådsmöte den 25 augusti 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2006-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM116 En strategi för ett säkert informationssamhälle Näringsdepartementet 2006-09-06 Dokumentbeteckning KOM2006 251 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En strategi för ett säkert

2006-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM115 EU:s handlingsplan för skog Näringsdepartementet 2006-08-28 Dokumentbeteckning KOM 2006 302 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en EU-handlingsplan för skog Sammanfattning Kommissionen publicerade den 15 juni 2006 ett meddelande

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM114 Meddelande om att hejda förlusten av biologisk mångfald Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-08-25 Dokumentbeteckning KOM 2006 216 Hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010 och om att upprätthålla ekologiska tjänster för vår välfärd KOM 2006 607 Konsekvensbeskrivning

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006(

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM113 Översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet 2006-08-23 Dokumentbeteckning KOM2006334 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av EU:s

2006-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006( (doc, 88 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2005/06:47

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson Information och samråd inför extra ministerrådsmöte den 25 augusti 2006 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar utrikesministern och medarbetare välkomna. Anf. 2  Utrikesminister JAN ELIASSON sTackar. Anf. 3  ORDFÖRANDEN: Vi har en punkt på dagordningen. Det

2006-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM112 Program för konsumentpolitik Jordbruksdepartementet 2006-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2006 235 slutlig Ändringsförslag till beslut av Europaparlamentet och rådet om ett program för gemenskapsåtgärder på konsumentpolitikens område 2007-2013Ursprungligt förslag: 8064/05

2006-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM111 Finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet 2006-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2006 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga

2006-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354 (doc, 75 kB)