Dokument & lagar (1 884 träffar)

Omröstning 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, förslagspunkt 6 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Datum: 2020-09-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 54 0 0 46 M 0 38 0 32

2020-09-08

Utskottsmöte 2019/20:58 Måndag 2020-09-07 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:58 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:58 Datum och tid: 2020-09-07 10:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. En moderniserad radio- och tv-lag KU3 Beredning Prop. 2019/20:168 och motioner Föredragande: KÖ

2020-09-07 10:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM71 Förordning om upphörande av 2019/20:FPM71 referensvärden på finansmarknaden Finansdepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2020337/1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13 (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM71 KOM (2020)337/1, SWD(2020) 142, 2013/14:FPM13 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 COM (2020) 606

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM70 EU:s agenda och handlingsplan för 2019/20:FPM70 narkotika 2021-2025 Socialdepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning COM 2020 606 EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 20212025. Sammanfattning Den 24 juli 2020 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 COM (2020) 606 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM70 COM (2020) 606 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 KOM (2020) 607

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM69 EU-strategi för att bekämpa sexuella 2019/20:FPM69 övergrepp mot barn Justitiedepartementet 2020-09-07 Dokumentbeteckning KOM 2020 607 EU:s strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn Sammanfattning Kommissionen anger att målsättningen

2020-09-07

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 KOM (2020) 607 (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM69 KOM (2020) 607 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM68 Åtgärder på värdepappersmarknaden med anledning 2019/20:FPM68 av covid-19-pandemin Finansdepartementet 2020-09-04 Dokumentbeteckning KOM 2020 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning

2020-09-04

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120 (doc, 368 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM68 KOM (2020) 280, KOM (2020) 281, KOM (2020) 282, KOM (2020) 283, SWD (2020) 120 (pdf, 139 kB)

Utskottsmöte 2019/20:67 Onsdag 2020-09-02 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:67 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:67 Datum och tid: 2020-09-02 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och ytterligare aktörer Socialminister Lena Hallengren och företrädare för SKR informerar

2020-09-02 11:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 COM(2020) 320 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM67 Översyn av Kol- och 2019/20:FPM67 stålforskningsfondens forskningsprogram Näringsdepartementet 2020-09-02 Dokumentbeteckning COM2020 320 final Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram

2020-09-02

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 COM(2020) 320 final (doc, 337 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM67 COM(2020) 320 final (pdf, 71 kB)

Betänkande 2019/20:KU25

Det som i dag heter Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (även kallad Karensnämnden) ska byta namn. Anledningen är att nämndens uppdrag har utvidgats till att även pröva riksrevisor och riksrevisionsdirektör vid övergång till annan statlig eller privat tjänst. Det nya namnet blir därför Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.

Det ska även göras rättelser i riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen till följd av att riksrevisionen har ändrad ledningsstruktur. På vissa ställen hänvisas i dag fortfarande till "riksrevisorerna" trots att det i dag endast är en person som har titeln riksrevisor.

Förslaget har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ, vilket betyder att förslagen väckts i konstitutionsutskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Riksdagen sa ja till utskottets förslag. Lagändringarna börjar gälla den 15 oktober.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2020-09-01 Debatt: 2020-09-08 Beslut: 2020-09-08

Betänkande 2019/20:KU25 (pdf, 183 kB)

Utskottsmöte 2019/20:52 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2019/20:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:52 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ 4-27 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om högskoleprovet Generaldirektören Karin Röding från Universitets- och högskolerådet, rektorn Astrid

2020-09-01 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:48 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:48 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Återrapport om tilläggsanalyser av den skogliga referensnivån inom LULUCF Information Statssekreterare Eva Svedling

2020-09-01 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:57 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:57 Datum och tid: 2020-09-01 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser KU25 Fråga om utskottsinitiativ Justering

2020-09-01 11:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM66 KOM(2020) 314, KOM(2020) 314 - Bilaga

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM66 Ändringsdirektiv om administrativt 2019/20:FPM66 samarbete i fråga om beskattning Finansdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 314 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning KOM2020

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM66 KOM(2020) 314, KOM(2020) 314 - Bilaga (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM66 KOM(2020) 314, KOM(2020) 314 - Bilaga (pdf, 129 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM65 KOM(2020) 312

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM65 Handlingsplan för rättvis och enkel 2019/20:FPM65 beskattning Finansdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 312 En handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningen efter covid-19-krisen Sammanfattning Kommissionen antog den

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM65 KOM(2020) 312 (doc, 335 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM65 KOM(2020) 312 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM64 KOM(2020) 313

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM64 Meddelande om god förvaltning på 2019/20:FPM64 skatteområdet Finansdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 313 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU. Sammanfattning Kommissionen

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM64 KOM(2020) 313 (doc, 360 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM64 KOM(2020) 313 (pdf, 130 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM63 KOM(2020) 318

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM63 EU:s hälsoberedskap i närtid inför 2019/20:FPM63 covid-19-utbrott Socialdepartementet 2020-09-01 Dokumentbeteckning KOM2020 318 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén:

2020-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM63 KOM(2020) 318 (doc, 328 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM63 KOM(2020) 318 (pdf, 72 kB)

Utskottsmöte 2019/20:65 Fredag 2020-08-28 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2019/20:65 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:65 Datum och tid: 2020-08-28 11:00 Plats: RÖ 9-54 1. Stöd till enskilda näringsidkare med anledning av coronaviruset Information Finansminister Magdalena Andersson Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé, Arbetsmarknadsdepartementet

2020-08-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:66 Torsdag 2020-08-27 kl. 14:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:66 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:66 Datum och tid: 2020-08-27 14:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Statens institutionsstyrelse SiS Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, med medarbetare, informerar om säkerheten

2020-08-27 14:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM62 COM(2020) 324 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2019/20:FPM62 Förberedelser inför att 2019/20:FPM62 övergångsperioden efter Storbritanniens utträde ur EU löper ut Statsrådsberedningen 2020-08-27 Dokumentbeteckning COM2020 324 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

2020-08-27

Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM62 COM(2020) 324 final (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM62 COM(2020) 324 final (pdf, 88 kB)

Utskottsmöte 2019/20:51 Onsdag 2020-08-26 kl. 14:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2019/20:51 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:51 Datum och tid: 2020-08-26 14:00 Plats: RÖ 4-27 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Fråga om utskottsinitiativ 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Bilagor Användarmanual för deltagande på utskottssammanträden via

2020-08-26 14:00:00