Dokument & lagar (1 656 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM138 COM(2009)263, SEC(2009) 765, SEC(2009) 766, SEC(2009) 767

FPM200809138 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM138 Utvärdering av Haagprogrammet Justitiedepartementet 2009-07-15 Dokumentbeteckning COM2009263 Justice, freedom and security in Europe since 2005: An Evaluation of the Hague programme and Action Plan SEC2009 765 Implementation Scoreboard SEC2009 766

2009-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM138 COM(2009)263, SEC(2009) 765, SEC(2009) 766, SEC(2009) 767 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM137 KOM (2009) 262

FPM200809137 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM137 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Justitiedepartementet 2009-07-15 Dokumentbeteckning KOM 2009 262 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Sammanfattning I meddelandet Ett område för frihet,

2009-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM137 KOM (2009) 262 (doc, 87 kB)

Kallelse och föredragningslista 2008/09:41 EU-nämndens sammanträde 2009-07-10

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-10 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 22-23 juni 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-07-10

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:42

2008/09:42, Fredagen den 10 juli 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 22 och 23 juni 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 13 juli 2009 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. När det gäller det skriftliga samrådet om A-punkterna

2009-07-10

Utskottsmöte 2008/09:43

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:43 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:43 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Jordbruksminister Eskil Erlandsson informerar inför Jordbruks- och fiskeråd den 13-14 juli 2009 2. Justering av protokollen 2008/09:41 och 42 3.

2009-07-09 14:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:40 EU-nämndens sammanträde 2009-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-07-02 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2009-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM136 KOM(2009) 268 slutlig, 2009/0077 (COD)

FPM200809136 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM136 Förlängning av övergångsregler för införsel i vissa EU-länder av hund och katt Jordbruksdepartementet 2009-07-02 Dokumentbeteckning KOM2009 268 slutlig, 2009/0077 COD Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr

2009-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM136 KOM(2009) 268 slutlig, 2009/0077 (COD) (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM135 KOM (2009) 126

FPM200809135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM135 Omarbetning av direktivet om sena betalningar Justitiedepartementet 2009-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2009 126 Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner omarbetning Sammanfattning Kommissionen

2009-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM135 KOM (2009) 126 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM134 KOM (2009) 223

FPM200809134 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM134 Global övervakning för miljö och säkerhet GMES förslag om inledande drift Näringsdepartementet 2009-07-02 Dokumentbeteckning KOM 2009 223 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska jordobservationsprogrammet GMES och dess

2009-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM134 KOM (2009) 223 (doc, 87 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:41

2008/09:41, Torsdagen den 2 juli 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 9 juni 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 juli 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar er välkomna till detta första EU-nämndsmöte under svenskt ordförandeskap som

2009-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM133 KOM(2009)163 slutlig

FPM200809133 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM133 Grönbok om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken Jordbruksdepartementet 2009-06-26 Dokumentbeteckning KOM2009163 slutlig Grönbok reform av den gemensamma fiskeripolitiken Sammanfattning Kommissionen presenterade den 22 april en grönbok om den

2009-06-26

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM133 KOM(2009)163 slutlig (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM132 KOM (2009) 217, SEC (2009) 615, SEC (2009) 616

FPM200809132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM132 Direktiv om avgifter för luftfartsskydd Näringsdepartementet 2009-06-22 Dokumentbeteckning KOM 2009 217 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd SEC 2009 615 Fullständig konsekvensbedömning SEC 2009 616 Sammanfattning

2009-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM132 KOM (2009) 217, SEC (2009) 615, SEC (2009) 616 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM131 KOM (2009) 238

FPM200809131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM131 Ändring avseende beräkningen av den BNI som används för att fastställa EU-avgifterna Finansdepartementet 2009-06-22 Dokumentbeteckning KOM 2009 238 Proposal for a Council decision on the allocation of financial intermediation services indirectly measured

2009-06-22

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM131 KOM (2009) 238 (doc, 68 kB)

Utskottsmöte 2008/09:42

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:42 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:42 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Miljöminister Andreas Carlgren lämnar information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU 2. Miljöministern informerar inför Miljöråd den

2009-06-18 08:00:00

Kallelse och föredragningslista 2008/09:39 EU-nämndens sammanträde 2009-06-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2008/09:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-06-18 kl. 09:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 25 maj 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 2 juni

2009-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM130 KOM(2009) 207 slutlig

FPM200809130 Regeringskansliet Faktapromemoria 2008/09:FPM130 Direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder AIFM Finansdepartementet 2009-06-18 Dokumentbeteckning KOM2009 207 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder samt om ändring av

2009-06-18

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM130 KOM(2009) 207 slutlig (doc, 104 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2008/09:40

2008/09:40, Torsdagen den 18 juni 1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 25 maj 2009 Återrapport från informellt ministermöte den 2 juni 2009 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 22 och 23 juni 2009 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har slagit 9.30 och

2009-06-18

Utskottsmöte 2008/09:41

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2008/09:41 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:41 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Överläggning enligt RO10:3 med jordbruksminister Eskil Erlandsson om KOM2009 224 Meddelande från kommissionen Samråd om fiskemöjligheter för 2010

2009-06-17 08:00:00

Omröstning 2008/09:SkU33p1 Redovisning av skatteutgifter 2009

Votering: betänkande 2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2009 Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk19 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2008/09:183 till handlingarna. Datum: 2009-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2009-06-17

Omröstning 2008/09:FiU21p11 Försäljning av aktier i Nord Pool ASA

Votering: betänkande 2008/09:FiU21 Vårtilläggsbudget för 2009 förslagspunkt 11 Försäljning av aktier i Nord Pool ASA Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:99 punkt 11 och avslår motionerna

2009-06-17