Dokument & lagar (376 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:beslut

t, Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna urtima riksmöte, som började den 17 Oktober och slutade den 28 November 1892. Vi efterskrifva, Svenska Folkets valda ombud göre veterligatt, på grand af Kongl. Maj:ts genom öppet nådigt bref och påbud utfärdade kallelse, Vi den 17 sistlidne Oktober, under Hans Maj:t

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:beslut (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:47

EKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 47. Torsdagen den 19 maj. Kl. 1 f. m. 1. Justerades protokollet för den 12 dennes. 2. Efter det herr talmannen tillkännagifvit, att, för så vidt icke yrkande gjordes om ytterligare bordläggning af de å föredragningslistan uppförda, en gång bordlagda ärenden, samma ärenden

1892-05-20

Riksdagens protokoll 1892:47 (pdf, 2419 kB)

Riksdagens protokoll 1892:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 45. Tisdagen den 17 Maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 10 dejnnes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr Johan Sjöholm, till följd af Lymphadenitis pedis

1892-05-17

Riksdagens protokoll 1892:45 (pdf, 4099 kB)