Dokument & lagar (376 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 40. Fredagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna. Denna kongl. proposition blef härefter föredragen och hänvisad

1892-05-14

Riksdagens protokoll 1892:40 (pdf, 2604 kB)