Dokument & lagar (376 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 31. Onsdagen den 4 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 27 sistlidne april. Anmäldes och bordlädes: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 15, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 66 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och

1892-05-04

Riksdagens protokoll 1892:31 (pdf, 2689 kB)

Riksdagens protokoll 1892:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 34. Lördagen den 30 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Justerades protokollsutdrag. 2. Anmäldes och godkändes Riksdagens kanslis förslag dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 39, till Konungen, angående ändringar i kongl. förordningen

1892-05-03

Riksdagens protokoll 1892:34 (pdf, 4193 kB)