Dokument & lagar (2 305 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:28 EU-nämndens sammanträde 2020-02-28

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-02-28 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Isabella Lövin Återrapport från möte i rådet den 19 december 2019 Information och samråd inför

2020-02-28

Svar på skriftlig fråga 2019/20:860 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:860 av Caroline Nordengrip SD Säkerhetsrutiner vid tjänstetelefoner Caroline Nordengrip har frågat mig hur jag ser på att appar som kan riskera att ge främmande makt tillgång till känslig information är tillåtna i tjänstetelefoner i Regeringskansliet, och om jag avser ändra rutinerna för att förbättra

Svarsdatum: 2020-02-24 Frågeställare: Caroline Nordengrip (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:860 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Betänkande 2019/20:UbU13

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2020-02-20 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:UbU13 (pdf, 260 kB)

Betänkande 2019/20:KrU6

Tillkännagivande på förslagspunkt 9 (delvis bifall till två motionsyrkanden). Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 10
Justering: 2020-02-20 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:KrU6 (pdf, 340 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:79

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:79 Fredagen den 21 februari Kl. 9.009.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-02-21

Riksdagens protokoll 2019/20:79 (pdf, 167 kB)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:25 EU-nämndens sammanträde 2020-02-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-02-21 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Hans Dahlgren  deltar per telefon Utrikesminister Ann Linde Information och samråd inför möte i rådet

2020-02-21

Svar på skriftlig fråga 2019/20:970 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:970 av Margareta Cederfelt M Taiwans inkludering i WHO Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt arbeta aktivt för att Taiwan ska inkluderas i WHO. Som jag har uttryckt i tidigare svar till riksdagen har både Sverige och

Svarsdatum: 2020-02-21 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:970 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:967 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:967 av Anders Österberg S Kränkningar av mänskliga rättigheter i Etiopien Anders Österberg har frågat utrikesministern hur hon kan stödja Etiopien i tranformeringsprocessen mot demokrati och utkräva ansvar av de parter som begått brott mot

Svarsdatum: 2020-02-21 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:967 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:960 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:960 av Magdalena Schröder M Den förra utrikesministerns uppdrag i FN Magdalena Schröder har frågat mig om Utrikesdepartementet på något vis bidrar finansiellt till den före detta utrikesministern, Margot Wallströms, nya uppdrag som deltagare

Svarsdatum: 2020-02-21 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:960 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:955 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:955 av Mikael Strandman SD Översynen gällande områden av riksintresse Mikael Strandman har frågat mig varför endast statliga myndigheter ingår i den nya översyn som regeringen har tillsatt som en del av januariavtalets överenskommelser. Områden som på grund av sina speciella förutsättningar är av

Svarsdatum: 2020-02-21 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:955 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 82 kB)

Betänkande 2019/20:JuU32

Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen för att dels säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig omfattning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem, att öka möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förebygga och förhindra brott dels att ta fram nationella riktlinjer för att hantera s.k. återvändare och att säkerställa att återvändare kan kallas till förhör. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 18
Justering: 2020-02-18 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:JuU32 (pdf, 463 kB)

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2019/20:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25 Datum och tid: 2020-02-20 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2020 SfU4y Fråga om yttrande till utrikesutskottet Justering COM2020 37 Föredragande: JE 3. Förstärkt nedsättning

2020-02-20 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:29 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2019/20:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29 Datum och tid: 2020-02-20 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna FiU27 Fortsatt beredning Proposition 2019/20:57, motion

2020-02-20 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21 Datum och tid: 2020-02-20 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Företrädare för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar rapporten Omotiverat olika, om socioekonomiska och

2020-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2019/20:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15 Datum och tid: 2020-02-20 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Personalliggare Information Sven-Olov Daunfeldt m.fl.Handelns Forskningsinstitut och Analyschef Eva Samakovlis med medarbetare, Skatteverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2020-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22 Datum och tid: 2020-02-20 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Konkurrenskraftsrådet KKR den 27 februari 20 20 Information punkt 35 på KKR:s dagordning Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet 3. Elmarknadsfrågor

2020-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2019/20:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20 Datum och tid: 2020-02-20 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Totalförsvarsdatalag personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet FöU3 Justering Prop. 2019/20:51 och motion Föredragande: AS 2. Anmälan till kammardebatt

2020-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2019/20:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22 Datum och tid: 2020-02-20 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2019/20:21 av den 18 februari 2020 2. Spelfrågor KrU6 Justering Skrivningsförslag Föredragande: Maria Lindh Sjöström 3. Information

2020-02-20 09:30:00

Utskottsmöte 2019/20:28 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2019/20:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum och tid: 2020-02-20 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:27 2. Anmälningar 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Gymnasieskolan UbU13 Justering Motioner Föredragande:

2020-02-20 09:00:00

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum och tid: 2020-02-20 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Kommissionens arbetsprogram för 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid KU6y Fråga om

2020-02-20 09:00:00