Dokument & lagar (131 022 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 EU-nämndens sammanträde 2020-10-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:12 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-30 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-30

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-29 kl. 12:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-29

Betänkande 2020/21:SkU5

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-10-20 Debatt: 2020-11-04 Beslut: 2020-11-04

Betänkande 2020/21:SkU5 (pdf, 2358 kB)

Betänkande 2020/21:SkU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-10-20 Debatt: 2020-11-04 Beslut: 2020-11-04

Betänkande 2020/21:SkU3 (pdf, 1398 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM18 Rapport om genomförandet av EU:s 2020/21:FPM18 makroregionala strategier Arbetsmarknadsdepartementet, Statsrådsberedningen 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 578 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (doc, 349 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM18 : COM(2020) 578 (pdf, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM17 Förordning om det europeiska 2020/21:FPM17 gemensamma luftrummet Infrastrukturdepartementet 2020-10-27 Dokumentbeteckning COM2020 579 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av det europeiska gemensamma luftrummet omarbetning COM2020

2020-10-27

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM17 : COM(2020) 579, COM(2020) 577 (pdf, 99 kB)

Betänkande 2020/21:JuU5

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör överväga att göra en tydligare åtskillnad mellan bestämmelser för jakt- och sportskyttars vapenhantering och de straffrättsliga bestämmelser som syftar till att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen, kriminalisera försök, förberedelse och stämpling till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor samt utvidga kvalifikationsgrunderna för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor så att innehav av sprängmedel på allmän plats i regel bedöms som synnerligen grovt brott. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2020-10-22 Debatt: 2020-11-04 Beslut: 2020-11-04

Betänkande 2020/21:JuU5 (pdf, 2094 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM16 Förordning om digital operativ 2020/21:FPM16 motståndskraft i den finansiella sektorn Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 595 Förslag till EU-parlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn och

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595 (doc, 362 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM16 : COM(2020) 595 (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM15 Marknader för kryptotillgångar och en 2020/21:FPM15 pilotregim för distribuerad databasteknik Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 593 Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-assets, and amending Directive EU 2019/1937 COM2020 594 Proposal

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594 (doc, 361 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM15 : COM(2020) 593, COM(2020) 594 (pdf, 143 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM14 EU-strategi för massbetalningar 2020/21:FPM14 Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 592 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för massbetalningar

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592 (doc, 408 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM14 : COM(2020) 592 (pdf, 115 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior:

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM13 En strategi för digitalisering av 2020/21:FPM13 finanssektorn i EU Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 591 final Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om en

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior: (doc, 323 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM13 : COM(2020) 591 final, Tidigare faktapromemorior: (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM12 En kapitalmarknadsunion för människor FPM12 och företag en ny handlingsplan Finansdepartementet 2020-10-26 Dokumentbeteckning COM2020 590 final Meddelande från kommissionen till Europarlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén

2020-10-26

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final (doc, 391 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM12 : COM(2020) 590 final (pdf, 133 kB)

Utskottsmöte 2020/21:10 Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-23 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2020-10-23 09:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 : KOM (2020) 565

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM11 En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan 2020/21:FPM11 mot rasism 2020-2025 Arbetsmarknadsdepartementet 2020-10-23 Dokumentbeteckning KOM 2020 565 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2020-10-23

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 : KOM (2020) 565 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 : KOM (2020) 565 (pdf, 79 kB)

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg Tillväxthämmande incitament i

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov projektledarerevisionsdirektör

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Fortsatt beredning

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00