Dokument & lagar (95 624 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 EU-nämndens sammanträde 2020-10-29

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:11 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-10-29 kl. 12:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-10-29

Utskottsmöte 2020/21:10 Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-23 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2020-10-23 09:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 KOM (2020) 565

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM11 En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan 2020/21:FPM11 mot rasism 2020-2025 Arbetsmarknadsdepartementet 2020-10-23 Dokumentbeteckning KOM 2020 565 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2020-10-23

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 KOM (2020) 565 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM11 KOM (2020) 565 (pdf, 79 kB)

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg Tillväxthämmande incitament i

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov projektledarerevisionsdirektör

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Fortsatt beredning

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor JuU5 Justering Proposition 2019/20:200

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1y Fråga om yttrande till finansutskottet

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Skandia-salen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen AU5 Beredning Motioner Föredragande:

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020 Justering av protokoll 2020/21:5 av den

2020-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Information av riksdagsdirektören m.fl. Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och

2020-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-22 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på

2020-10-22 08:30:00

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM10 COM (2020) 569

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM10 Förordning om att upprätta ett 2020/21:FPM10 gemensamt företag för en europeisk superdator Utbildningsdepartementet 2020-10-22 Dokumentbeteckning COM 2020 569 Förslag till rådets förordning om upprättandet av ett gemensamt företag för en europeisk superdator Sammanfattning

2020-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM10 COM (2020) 569 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM10 COM (2020) 569 (pdf, 60 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM9 COM(2020) 571, SWD(2020) 183, SWD(2020) 184, SEC(2020) 302

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM9 Ändringar i carcinogen- och 2020/21:FPM9 mutagendirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2020-10-22 Dokumentbeteckning COM2020 571 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering

2020-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM9 COM(2020) 571, SWD(2020) 183, SWD(2020) 184, SEC(2020) 302 (doc, 352 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM9 COM(2020) 571, SWD(2020) 183, SWD(2020) 184, SEC(2020) 302 (pdf, 60 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM8 COM(2020) 562 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM8 Meddelande om höjning av Europas 2020/21:FPM8 klimatambition för 2030 Miljödepartementet 2020-10-22 Dokumentbeteckning COM2020 562 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om

2020-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM8 COM(2020) 562 final (doc, 379 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM8 COM(2020) 562 final (pdf, 128 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM7 COM(2020) 575

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM7 Kommissionens årliga hållbara 2020/21:FPM7 tillväxtstrategi Statsrådsberedningen 2020-10-22 Dokumentbeteckning COM2020 575 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén

2020-10-22

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM7 COM(2020) 575 (doc, 367 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM7 COM(2020) 575 (pdf, 145 kB)

Omröstning 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden regional skattereduktion, förslagspunkt 1 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden regional skattereduktion Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD Parti Ja Nej

2020-10-21