Dokument & lagar (276 träffar)

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar

Kongl. Maj:ts svar å rikssalen. 1 Kongl. Maj:ts svar i anledning af de utaf innevarande års Riksdag antagna grundlagsändringar gifvet Stockholms Slott ä rikssalen den 14 maj 1897. Gode Herrar och Svenske Män Uti underdånig skrifvelse den 10 i denna månad hafven I anmält, att I, vid företagen pröfning af de till slutligt

1897-05-14

Framställning / redogörelse 1897:Kmsvar (pdf, 114 kB)