Dokument & lagar (176 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:39 EU-nämndens sammanträde 2016-04-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-04-15 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 14 mars Information och samråd inför möte i rådet den 18 april ca. 10.00

2016-04-15

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:39

1  Utrikes frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 14 mars 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 18 april 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar utrikesministern med medarbetare. Först undrar jag

2016-04-15

Betänkande 2015/16:SfU13

Riksrevisionen har i en rapport kommit fram till att regeringen bör ge den så kallade rehabiliteringsgarantin en annan utformning eller avveckla den. Rehabiliteringsgarantin är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som omfattar behandling av personer som lider av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och personer med smärtproblem.

Riksrevisionen har bara tittat på insatserna för personer som lider av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och kommit fram till att rehabiliteringsgarantin inte uppfyllt målet om arbetsåtergång för dessa personer. Riksrevisionen menar att det beror på flera faktorer; bland annat alltför stort fokus på behandlingsmetod, att patienterna inte alltid får behandling snabbt nog samt att det finns brister i systematisk uppföljning av patienterna. Därför vill Riksrevisionen att regeringen ger rehabiliteringsgarantin en annan utformning eller avvecklar den.

Regeringen har gjort en översyn av rehabiliteringsgarantin och beslutat att lägga ner den. Garantin gäller inte från och med den 1 januari 2016. Regeringen har vidtagit en rad andra åtgärder inom prioriterade områden för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Socialförsäkringsutskottet ser positivt på de här åtgärderna. Därför lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2016-04-07 Debatt: 2016-04-20 Beslut: 2016-04-20

Betänkande 2015/16:SfU13 (pdf, 224 kB)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 EU-nämndens sammanträde 2016-04-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-04-08 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 14 mars Information och samråd inför möte i rådet den 11 april Regeringens

2016-04-08

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:38

1  Jordbruk och fiske Statssekreterare Elisabeth Backteman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 14 mars 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 11 april 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar statssekreterare Backteman med medarbetare

2016-04-08

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 2 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 C, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 4 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 C, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 1 0 37 10 MP 22 0 0 3 C

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 6 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 0 75 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 7 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 8 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 10 Anhörig- och arbetskraftsinvandring Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 9 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 37 0 0 11 MP 22 0 0 3 C 0 0 20 2 V 0 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 7 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 1 0 37 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 15 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 13 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 75 0 9 SD 0 0 38 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 31 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 38 0 0 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 0 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 74 0 1 9 SD 0 0 37 11 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 2 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 3 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 0 75 0 9 SD 0 0 38 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18 0

2016-04-06