Dokument & lagar (176 träffar)

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 37 1 10 MP 22 0 0 3 C 0 0 20 2 V 0 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 6 Migration och asylpolitik Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 C, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 1 0 74 9 SD 36 0 2 10 MP 22 0 0 3 C 0 20 0 2 V 0

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU11 Medborgarskap

Votering: betänkande 2015/16:SfU11 Medborgarskap, förslagspunkt 1 Medborgarskap Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C 0 0 20 2 V 18 0 0 3 L 17 0 0 2

2016-04-06

Omröstning 2015/16:SfU11 Medborgarskap

Votering: betänkande 2015/16:SfU11 Medborgarskap, förslagspunkt 2 Medborgarskap Datum: 2016-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 10 M 75 0 0 9 SD 0 38 0 10 MP 22 0 0 3 C 20 0 0 2 V 18 0 0 3 L 17 0 0

2016-04-06

Kallelse och föredragningslista 2015/16:37 EU-nämndens sammanträde 2016-03-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:37 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-24 kl. 11:00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman deltar per telefon Information och samråd inför möte den 24 mars 2015 ev.Övriga frågor

2016-03-24

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:37

1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman Information inför informellt ministermöte för rättsliga och inrikes frågor den 24 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Jag ber statsrådet Anders Ygeman inleda. Anf. 2  Statsrådet ANDERS YGEMAN SGod förmiddag Vi åker om några timmar till Bryssel för det möte

2016-03-24

Betänkande 2015/16:SfU14

Riksdagen sa nej till motioner om migration och asylpolitik.

Motionsförslagen handlade bland annat om mottagande av asylsökande, samarbetet inom EU och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Riksdagen sa nej till förslagen med hänvisning till bland annat gällande rätt och pågående arbete.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 41
Justering: 2016-03-17 Debatt: 2016-04-06 Beslut: 2016-04-06

Betänkande 2015/16:SfU14 (pdf, 629 kB)

Betänkande 2015/16:SfU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om anhörig- och arbetskraftsinvandring. Motionerna handlar bland annat om uppehållstillstånd för anhöriga, försörjningskrav samt uppskjuten invandringsprövning. Andra motioner handlar om hur utländsk arbetskraft ska kunna attraheras, arbetsmarknadsprövning, bindande arbetserbjudanden och kontroller, EU-blåkort samt sanktioner och straff.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 22
Justering: 2016-03-17 Debatt: 2016-04-06 Beslut: 2016-04-06

Betänkande 2015/16:SfU15 (pdf, 469 kB) Webb-tv debatt om förslag: Anhörig- och arbetskraftsinvandring

Betänkande 2015/16:SfU11

Riksdagen sa nej till motioner inom området medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om:

  • en förkortad tidsram för att ansöka om svenskt medborgarskap,
  • språk- och samhällskunskapstest för att få medborgarskap,
  • krav på att ha genomgått undervisning i samhällsorientering,
  • att alla barn som föds i Sverige ska beviljas svenskt medborgarskap från födseln,
  • en förstärkning av medborgarskapets symbolvärde.

Anledningen till ställningstagandet är i huvudsak att riksdagen inte ser någon anledning till att ändra i gällande regler. Regeringen och allianspartierna har också enats kring ett flertal steg för att förbättra mottagandet av nyanlända, som bland annat att ge svenskundervisning och obligatorisk samhällsorientering under asyltiden.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2016-03-17 Debatt: 2016-04-06 Beslut: 2016-04-06

Betänkande 2015/16:SfU11 (pdf, 260 kB)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:36 EU-nämndens sammanträde 2016-03-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-18 kl. 16:50 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information i pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet

2016-03-18

Kallelse och föredragningslista 2015/16:35 EU-nämndens sammanträde 2016-03-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-18 kl. 13:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information i pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet

2016-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:36

1  Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information under pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 18 mars 2016 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Hans Dahlgren välkommen per telefon från Bryssel. Ordet är ditt. Anf. 2  Statssekreterare

2016-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:35

1  Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information under pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 18 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Hans Dahlgren välkommen per telefon från Bryssel. Du kan börja informera nämnden. Anf. 2 

2016-03-18

Omröstning 2015/16:SfU12 Socialavgifter

Votering: betänkande 2015/16:SfU12 Socialavgifter, förslagspunkt 4 Socialavgifter Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 90 0 0 23 M 70 0 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3

2016-03-17

Omröstning 2015/16:SfU12 Socialavgifter

Votering: betänkande 2015/16:SfU12 Socialavgifter, förslagspunkt 2 Socialavgifter Datum: 2016-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 1 0 23 M 0 70 0 14 SD 0 40 0 8 MP 23 0 0 2 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1 L 16 0 0

2016-03-17

Kallelse och föredragningslista 2015/16:34 EU-nämndens sammanträde 2016-03-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-17 kl. 07:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 17-18 mars ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum fredagen den 8 april i Skandiasalen N3 och behandlar: Jordbruk och fiske

2016-03-17

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:34

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1718 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkomna till EU-nämndens samråd med statsministern. Välkomna statsministern, kabinettssekreteraren, statssekreteraren och övriga medarbetare God morgon också till

2016-03-17

Kallelse och föredragningslista 2015/16:32 EU-nämndens sammanträde 2016-03-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-11 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista ca 09.00 Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 16 februari Information och samråd inför möte i rådet den 15 mars

2016-03-11

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:32

1  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 16 februari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 15 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi välkomnar utrikesministern och statssekreteraren med medarbetare.

2016-03-11

Betänkande 2015/16:SfU12

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 inom området sociala avgifter. Motionerna handlar bland annat om att sänka de sociala avgifterna för unga, för äldre, för små företag och för företag i glesbygden. Några motioner föreslår att friluftsorganisationer inte ska behöva betala sociala avgifter. Anledningen till ställningstagandet är bland annat att riksdagen anser att den tidigare nedsättning av sociala avgifter för unga som genomfördes inte fungerade som åtgärd mot ungdomsarbetslösheten. När det gäller äldre har det nyligen beslutats om att de betalar en särskild löneskatt. För företag som är små eller placerade i glesbygd finns det redan andra stödåtgärder. Riksdagen vill heller inte att fler organisationer ska slippa betala arbetsgivaravgifter, utan hänvisar till principen om att alla ideella organisationer bör behandlas lika.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2016-03-08 Debatt: 2016-03-16 Beslut: 2016-03-17

Betänkande 2015/16:SfU12 (pdf, 251 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialavgifter