Dokument & lagar (176 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:33 EU-nämndens sammanträde 2016-03-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-07 kl. 22:15 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 22.15 Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s

2016-03-07

Kallelse och föredragningslista 2015/16:31 EU-nämndens sammanträde 2016-03-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:31 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-07 kl. 12:30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats-

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:33

1  Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Kabinettssekreterare Annika Söder finns med oss per telefon från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Jag vill tacka

2016-03-07

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:31

1  Informellt möte med EU:s stats och regeringschefer Kabinettssekreterare Annika Söder Information och samråd inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Nu har kabinettssekreterare Annika Söder anslutit sig till mötet från Bryssel. Anf. 2  Kabinettssekreterare ANNIKA SÖDER: Herr ordförande

2016-03-07

Kallelse och föredragningslista 2015/16:30 EU-nämndens sammanträde 2016-03-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:30 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-03-04 kl. 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Lövfen Information och samråd inför möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den

2016-03-04

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:30

1  Möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 7 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, statsministern God morgon, kabinettssekreteraren med medarbetare God morgon, ni som tittar på oss på tv Vi samråder

2016-03-04

Kallelse och föredragningslista 2015/16:29 EU-nämndens sammanträde 2016-02-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:29 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-26 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljö- och klimatminister Åsa Romson Återrapport från möte i rådet den 16 december Information och samråd inför möte i rådet den 4 mars ca. 09.30 Konkurrenskraft

2016-02-26

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:29

1  Miljö Klimat- och miljöminister Åsa Romson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för miljö den 16 december 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för miljö den 4 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar klimat- och miljöministern välkommen. Första punkten är återrapport från den

2016-02-26

Kallelse och föredragningslista 2015/16:28 EU-nämndens sammanträde 2016-02-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:28 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-19 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i rådet den 3-4 december 2015 Återrapport från informellt

2016-02-19

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:28

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 december 2015 Återrapport från informellt ministermöte den 2526 januari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga

2016-02-19

Kallelse och föredragningslista 2015/16:27 EU-nämndens sammanträde 2016-02-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:27 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-17 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 18-19 februari ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger

2016-02-17

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:27

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1819 februari Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi öppnar mötet och välkomnar statsministern, kabinettssekreteraren, statssekreterare och övriga medarbetare hit. Vi har samråd inför Europeiska rådet. Jag välkomnar statsministern

2016-02-17

Kallelse och föredragningslista 2015/16:26 EU-nämndens sammanträde 2016-02-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:26 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-12 kl. 08:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Information om informationssäkerhet Information från säkerhetspolisen och riksdagens IT och informationssäkerhetsenhet ca 09.00 Allmänna frågor Utrikesminister

2016-02-12

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:26

1  Information om informationssäkerhet EU-nämnden behandlade under denna paragraf frågor om it- och informationssäkerhet. Inga uppteckningar gjordes. 2  Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 januari 2016 Information och samråd inför

2016-02-12

Kallelse och föredragningslista 2015/16:25 EU-nämndens sammanträde 2016-02-10

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:25 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-02-10 kl. 14:30 obs ny tid Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 15 januari 2016 Information och samråd inför

2016-02-10

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:25

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 15 januari 2016 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 februari 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2016-02-10

Omröstning 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag

Votering: betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag, förslagspunkt 2 Utlänningsdatalag Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 75 0 9 SD 0 43 0 5 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 3 0 14 4 L 16

2016-02-03

Omröstning 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag

Votering: betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag, förslagspunkt 3 Utlänningsdatalag Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 0 17 0 4 L 16 0

2016-02-03

Omröstning 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag

Votering: betänkande 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag, förslagspunkt 4 Utlänningsdatalag Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 75 0 9 SD 0 43 0 5 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 0 0 16 5 L 16

2016-02-03

Betänkande 2015/16:SfU10

En ny lag ska införas för Migrationsverkets, Polismyndighetens och utlandsmyndigheternas verksamhet på utlännings- och medborgarskapsområdet. Syftet är att göra hanteringen av personuppgifter mer effektiv och se till att den sker med hänsyn till enskildas integritet. Lagen är tänkt att vara teknikneutral och flexibel och innehåller regler som är viktiga för integritetsskyddet. Den nya lagen ska ersätta de nuvarande reglerna om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 12 februari 2016. Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som väckts med anledning av regeringsförslaget.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2016-01-28 Debatt: 2016-02-03 Beslut: 2016-02-03

Betänkande 2015/16:SfU10 (pdf, 3063 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlänningsdatalag