Dokument & lagar (176 träffar)

Omröstning 2015/16:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Votering: betänkande 2015/16:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Datum: 2015-12-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2015-12-09

Kallelse och föredragningslista 2015/16:19 EU-nämndens sammanträde 2015-12-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:19 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-12-04 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i rådet den 10 november Information och samråd inför möte i rådet

2015-12-04

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:19

1  Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 10 november 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 8 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-12-04

Betänkande 2015/16:SfU3

Riksdagen sa till regeringens förslag om fördelning av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet för familjer och barn är 87,1 miljarder kronor. Pengarna går främst till föräldraförsäkring och barnbidrag.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att höja föräldrapenningens grundnivå från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 15
Justering: 2015-11-26 Debatt: 2015-12-09 Beslut: 2015-12-09

Betänkande 2015/16:SfU3 (pdf, 794 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Betänkande 2015/16:SfU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 110 miljarder kronor i anslag till området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar (50,3 miljarder), sjukpenning och rehabilitering (43,5 miljarder) samt till Försäkringskassan (drygt 8 miljarder).

Beslutet innebär bland annat att:

  • Försäkringskassan tillskjuts 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Syftet är att stärka tidiga prövningar och höja kvaliteten i handläggningen av sjukförsäkringsärenden.
  • Med­len till samordningsförbund inom Finsam ökas med 59 miljoner kronor per år. Samordningsförbunden verkar för samordnade rehabiliteringsinsatser av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting för bland annat människor som är sjukskrivna.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, tas bort. Syftet är att inga personer som är sjukskrivna ska bli utförsäkrade. Ändringarna börjar gälla den 1 februari 2016.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 15
Justering: 2015-11-26 Debatt: 2015-12-09 Beslut: 2015-12-09

Betänkande 2015/16:SfU1 (pdf, 1326 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Omröstning 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Votering: betänkande 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2015-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 FP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 18 0 55 11 SD 36 0 0 12 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 18

2015-12-03

Omröstning 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Votering: betänkande 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2015-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 1 12 M 0 72 0 12 SD 0 36 0 12 MP 22 0 0 3 C 19 0 0 3

2015-12-03

Omröstning 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Votering: betänkande 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2015-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 1 13 M 0 73 0 11 SD 0 0 35 13 MP 22 0 1 2 C 19 0 0 3 V 18 0

2015-12-03

Omröstning 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Votering: betänkande 2015/16:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2015-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 0 73 11 SD 0 35 0 13 MP 23 0 0 2 C 5 0 14 3 V 18

2015-12-03

Betänkande 2015/16:SfU4

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 19,4 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet migration för 2016. Mest pengar går till ersättningar och bostadskostnader för asylsökande (drygt 12,6 miljarder) och Migrationsverket (drygt 4,6 miljarder).

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2015-11-19 Debatt: 2015-12-03 Beslut: 2015-12-03

Betänkande 2015/16:SfU4 (pdf, 600 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

Betänkande 2015/16:SfU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet vid ålderdom är 36,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till garantipensionen, efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 9
Justering: 2015-11-19 Debatt: 2015-12-07 Beslut: 2015-12-09

Betänkande 2015/16:SfU2 (pdf, 461 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Kallelse och föredragningslista 2015/16:18 EU-nämndens sammanträde 2015-11-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-27 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extra möte i rådet den 9 november Information och samråd inför

2015-11-27

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:18

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 9 november 2015 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 december 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2015-11-27

Kallelse och föredragningslista 2015/16:17 EU-nämndens sammanträde 2015-11-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-20 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitiedepartementet Information och samråd inför extra möte i rådet den 20 november ca. 09.00 Utrikes frågor handel Statssekretare

2015-11-20

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:17

1  Rättsliga och inrikes frågor Justitiedepartementet Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 20 november 2015 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon, Anders Ygeman, som nu ansluter sig till mötet per telefon Vi kan sätta igång direkt. Anf. 2  Statsrådet ANDERS

2015-11-20

Omröstning 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Votering: betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas, förslagspunkt 2 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Datum: 2015-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 17 0 0 2 S 102 0 0 11 M 77 0 0 7 SD 0 38 1

2015-11-18

Omröstning 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Votering: betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas, förslagspunkt 1 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Datum: 2015-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 17 0 0 2 S 102 0 0 11 M 0 77 0 7 SD 0

2015-11-18

Omröstning 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Votering: betänkande 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet, förslagspunkt 2 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Datum: 2015-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 17 0 0 2 S 102

2015-11-18

Omröstning 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Votering: betänkande 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet, förslagspunkt 1 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Datum: 2015-11-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 17 0 0 2 S 102

2015-11-18

Kallelse och föredragningslista 2015/16:16 EU-nämndens sammanträde 2015-11-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:16 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2015-11-13 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström Återrapport från möte i rådet den 13 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 17 november ca.

2015-11-13