Dokument & lagar (449 träffar)

minråd 2006/07:2746 Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin Budget Datum: 2007-07-13 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför förlikningsmötet med Europa- parlamentet om EU:s budget 2008. 4. Rådets fastställande av förslag till Europeiska gemenskapens budget för budgetåret 2008. 5. Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:36 EU-nämndens sammanträde 2007-07-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-07-13 kl. 10.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Jordbruk och fiske Jordbruksminister Eskil Erlandsson Återrapport från ministerrådsmöte den 11 och 12 juni 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte

2007-07-13

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2763 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet

Slutlig Rådspromemoria 2007-07-06 Jordbruksdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Anette Madsen 08-405 11 29 070-547 46 38 Rådets möte jordbruk- och fiske den 16 juli Dagordningspunkt 2. Förslag till en rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och om ändring av vissa förordningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2763 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet (doc, 72 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2762 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet

Slutlig Kommenterad dagordning 2007-07-06 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 juli 2007 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2762 Till p. 1 Från Jordbruksdepartementet (doc, 102 kB)

minråd 2006/07:2745 Till p.

Möte med ministerrådet Ekofin Datum: 2007-07-10 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram Presentation 4. Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten 5. ev.Antagande av euron Antagande av rättsakt 6. Offentliga finanser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:35 EU-nämndens sammanträde 2007-07-06

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-07-06 kl. 10.00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Ekofin Finansminister Anders Borg Återrapport från ministerrådsmöte den 5 juni 2007 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 10 juli 2007 2.

2007-07-06

Kallelse och föredragningslista 2006/07:35_5J6W EU-nämndens sammanträde 2007-07-06

EU-nämnden Utskick 2 2006/07:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-07-06 kl. 10.00 Plats: Skandiasalen N3


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2735 Till p. 1 (Ekofin)

Kommenterad dagordning 2007-06-29 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 10 juli 2007 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 27 juni 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofinrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2735 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2738 Till p. 1 (Ekofin)

IP/07/716 Brussels, 30 May 2007 Commission assesses stability programme of Austria Having examined its updated stability programme, the European Commission finds that Austria could be more ambitious and achieve its objective of a balanced budget more quickly than currently envisaged. The risks to the budgetary projections


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2738 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 108 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2737 Till p. 1 (Ekofin)

IP/07/717 Brussels, 30 May 2007 Commission recommends to the Council to find that the Czech Republic has taken inadequate action to control its public deficit Having examined the convergence programme of the Czech Republic, the Commission today recommends to the Council to conclude that the country has taken inadequate


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2737 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 39 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2736 Till p. 1 (Ekofin)

20 June 2007 Portuguese Presidency of the European Union July-December 2007 Main Priorities for the Economic and Financial Affairs Council The Portuguese Presidency of the ECOFIN Council will pursue the three key objectives that were defined together with the German Presidency and the future Slovenian Presidency: To


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2736 Till p. 1 (Ekofin) (doc, 83 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2742 Till p. 2 (Ekofin Budget)

Fi2007/5330 2007-06-28 Finansdepartementet Budgetavdelningen Kommenterad dagordning Ekofin budget den 13 juli 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför förlikningsmötet med Europaparlamentet Behandlas tillsammans med dagordningspunkterna nedan. 4.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2742 Till p. 2 (Ekofin Budget) (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2740 Till p. 1 (Ekofin)

EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, xxx COM2007 yyy final 2007/aaaa CNS Proposal for a COUNCIL DECISION in accordance with Article 1222 of the Treaty on the adoption by Malta of the single currency on 1 January 2008 presented by the Commission EN EN EXPLANATORY MEMORANDUM Commission proposal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2740 Till p. 1 (Ekofin) (pdf, 34 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2741 Till p. 1 (Ekofin)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 13.06.2007 COM2007 316 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Public Finances in EMU 2007 Ensuring the effectiveness of the preventive arm of the SGP SEC2007 776 EN EN I.INTRODUCTION Surveillance and co-ordination of economic


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2741 Till p. 1 (Ekofin) (pdf, 150 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2739 Till p. 1 (Ekofin)

EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, xxx COM2007 yyy final 2007/aaaa CNS Proposal for a COUNCIL DECISION in accordance with Article 1222 of the Treaty on the adoption by Cyprus of the single currency on 1 January 2008 presented by the Commission EN EN EXPLANATORY MEMORANDUM Commission proposal


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2739 Till p. 1 (Ekofin) (pdf, 33 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2744 Till p. 2 (Ekofin Budget)

Finansdepartementet EU:s budgetprocess 2 maj KOM beslut om budgetförslag för 2008 8 maj KOM:s förslag presenterades i Ekofin 13 juli Ekofins första läsning av KOM:s förslag 25 okt EP:s första läsning av rådets förslag 23 nov Ekofins andra läsning av budgetförslaget december EP:s andra läsning, slutligt fastställande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2743 Till p. 2 (Ekofin Budget)

PM till Riksdagen Fi2007/5330 2007-06-29 Finansdepartementet Budgetavdelningen EU-budgetenheten EU-nämnden Inför Ekofinrådet den 13 juli 2007 Rådets första läsning av EU:s budget för 2007 EU:s budgetprocess Kommissionen KOM fattade beslut om sitt budgetförslag för 2007 den 2 maj i år. Förslaget har behandlats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2743 Till p. 2 (Ekofin Budget) (doc, 89 kB)

minråd 2006/07:2568 Till p.

Möte med ministerrådet Miljö Datum: 2007-06-28 Preliminär dagordning 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Avfall Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv Politisk överenskommelse 4. Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område Förslag till Europaparlamentet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2006/07:34 EU-nämndens sammanträde 2007-06-26

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2006/07:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2007-06-26 kl. 13.30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista 1. Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från Europeiska rådets möte den 21-22 juni 2007 2. ev.Övriga frågor Anmärkningar Anm.Nästa sammanträde äger rum den 6 juli 2007 och behandlar: Ekofin inkl.budget

2007-06-26

EU-nämndens uppteckningar 2006/07:36

1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från Europeiska rådets möte den 2122 juni 2007 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Klockan har passerat 13.30. Jag förklarar EU-nämndssammanträdet öppnat. På agendan står en punkt, nämligen återrapport från Europeiska rådet. Som bekant har det varit möte med stats- och

2007-06-26