Dokument & lagar (32 290 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/01985/D Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:834 av Mikael Larsson C Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden Mikael Larsson har frågat mig hur jag tänker säkerställa att auktionen av 5G 3,5-gigahertzbandet sker på ett sådant sätt att konkurrensen och

Svarsdatum: 2019-07-04 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:834 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:819 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:819 av Robert Hannah L Internationella surrogatarrangemang Robert Hannah har frågat mig om regeringen tänker lyda Högsta domstolens uppmaning om att göra om vårdnadsreglerna så att barn som föds genom internationella surrogatarrangemang får rätt till sina vårdnadshavare. Att alla barn i Sverige har

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:819 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:794 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02273/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:794 av Johan Forssell M Straffrabatten för unga Johan Forssell har frågat mig om riksdagen kan förvänta sig att jag och regeringen kommer att lämna ett förslag om slopad straffrabatt för unga till riksdagen,

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:794 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:784 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02244/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:784 av Lars Püss M Domstolsväsendet Lars Püss har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att hela rättskedjan har de resurser som krävs för att rättssäkerheten inte ska urholkas. Verksamheten

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:784 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:783 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:783 av Linda Westerlund Snecker V Kriminalvårdens samtransporter Linda Westerlund Snecker har frågat mig vad jag avser göra för att se till att Kriminalvården inte samtransporterar unga personer tillsammans med dömda vuxna. Den 1 april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft som syftade till att säkerställa

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Linda Westerlund Snecker (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:783 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:774 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/19:774 av Roger Haddad L Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete Roger Haddad har frågat mig när förändringar i lagstiftningen som ålägger samtliga kommuner i landet att bedriva ett brottsförebyggande arbete kommer att genomföras. För att minska brottsligheten och öka

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:774 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:768 av Robert Hannah L Förbud mot omvandlingsterapi Robert Hannah har frågat mig om jag och den svenska regeringen avser att följa Tysklands exempel och förbjuda omvandlingsterapi. I frågan hänför sig Robert Hannah till att Tysklands hälsominister Jens Spahn har meddelat att den tyska regeringen avser

Svarsdatum: 2019-07-03 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:768 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Kallelse och föredragningslista 2018/19:48 EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:48 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-02 kl. 20:00 Plats: RÖ9-54 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Återrapport från Europeiska rådets möte ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5 juli 2019 kl. 10.00

2019-07-02

Kallelse och föredragningslista 2018/19:46 EU-nämndens sammanträde 2019-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-02 kl. 10:45 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni som återupptas den

2019-07-02

Kallelse och föredragningslista 2018/19:45 EU-nämndens sammanträde 2019-07-01

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-01 kl. 8:00: Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsrådet Hans Dahlgren Information under Europeiska rådet den 30 juni 2019 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde

2019-07-01

Kallelse och föredragningslista 2018/19:44 EU-nämndens sammanträde 2019-07-01

EU-nämnden Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-07-01 kl. 3:45: Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni 2019 ev.Övrigt Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 5

2019-07-01

Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 01803/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:739 av Jessika Roswall M Flyget och expertisen Jessika Roswall har frågat mig om flygets miljökostnader. Det finns olika sätt att mäta flygets klimatpåverkan på, vilket bland annat Naturvårdsverket konstaterar. Oavsett

Svarsdatum: 2019-07-01 Frågeställare: Jessika Roswall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:739 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 74 kB)

Kallelse och föredragningslista 2018/19:43 EU-nämndens sammanträde 2019-06-30

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2018/19:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2019-06-30 kl. 18:00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54, extra sammanträde Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd under Europeiska rådet den 30 juni 2019 ev.Övrigt Anm:

2019-06-30

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 02919/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:811 Kommunernas arbete för att ta emot barn till IS-anhängare Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det pågår ett arbete för att förbereda ett antal kommuner för att ta emot barn till IS anhängare som familjeseparerats

Svarsdatum: 2019-06-28 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:811 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:793 av Betty Malmberg M Handläggningstiderna på HaV Betty Malmberg har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om vilka åtgärder ministern har för avsikt att vidta för att påskynda processen med licenstilldelning för de yrkesfiskare som väljer att lämna Östersjön för Västerhavet. Frågan har

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:793 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02263/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:792 av Daniel Bäckström C Beredskapen för skogsbränder i sommar Daniel Bäckström har frågat mig om jag och regeringen anser att de åtgärder som MSB vidtar för att stärka den nationella skogsbrandsläckningsförmågan 2019 är tillräckliga

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:792 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:791 av Betty Malmberg M Flerartsförvaltning Betty Malmberg har frågat mig om jag har för avsikt att införa flerartsförvaltning, och när det i så fall kan bli aktuellt. Naturvårdsverket har som Betty Malmsten angivit hemställt om att få ett uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om flerartsförvaltning

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:791 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson KD Licensjakt på varg Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser agera för att möta det som enligt Kjell-Arne är en avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden. Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02280/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad L Skolor med koppling till extremism Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:806 av Cassandra Sundin SD Det nordiska samarbetet inom kultursektorn Cassandra Sundin har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vad statsrådet avser att verka för inom det nordiska kultursamarbetet framöver. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)