Dokument & lagar (949 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:663 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 8 september Svar på fråga 2010/11:663 Etableringsreformens utfall Statsrådet Erik Ullenhag Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att ta initiativ till nödvändiga korrigeringar av etableringsreformen i syfte att öka nyanlända invandrares möjligheter att få jobb och egen försörjning, och vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2011-09-08 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:667 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 7 september Svar på fråga 2010/11:667 Åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö Miljöminister Andreas Carlgren Karin Granbom Ellison har frågat mig vad jag avser att göra för att minska kadmiumtillförseln till reningsverk och miljö för att på så sätt minska riskerna för skador hos människor och i

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Karin Granbom Ellison (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:662 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 7 september Svar på fråga 2010/11:662 Diabetikernas hjälpmedel Socialminister Göran Hägglund Christina Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att landets diabetiker garanteras en likvärdig behandling. Jag vill understryka att den hälso- och sjukvård som erbjuds ska vara

Svarsdatum: 2011-09-07 Frågeställare: Christina Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:660 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 5 september Svar på fråga 2010/11:660 Försvarets personalförsörjning Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att 2 000 soldater på så kallat interimskontrakt ska rekryteras till och med årsskiftet. Intresset för den frivilliga militära grundutbildningen

Svarsdatum: 2011-09-05 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:659 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 1 september Svar på fråga 2010/11:659 Intagningskrav till GMU Försvarsminister Sten Tolgfors Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bredda rekryteringen till Försvarsmakten, inklusive hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna. Bakgrunden till frågan är att Försvarsmakten bland

Svarsdatum: 2011-09-01 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:661 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:661 Trakasserier mot demokratiskt förtroendevalda i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att sätta tryck på att demokratiska rättigheter respekteras i Turkiet så att trakasserierna mot demokratiskt förtroendevalda

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:657 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:657 Barnstatistik Statsrådet Maria Larsson Jennie Nilsson har frågat mig med vilka åtgärder jag avser att säkerställa en fortsatt bra statistik kring barns levnadsvillkor. Regeringen har inom barnrättspolitiken tagit initiativ till att utveckla ett uppföljningssystem för barns

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:656 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:656 Statlig subvention av insulinpumpar Socialminister Göran Hägglund Eva Olofsson har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera att personer med diabetes även fortsättningsvis ska ha tillgång till insulinpumpar inom ramen för läkemedelsförmånen och att det ska vara

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:655 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 31 augusti Svar på fråga 2010/11:655 Situationen för den fasta telefonin på svensk landsbygd Statsrådet Anna-Karin Hatt Bodil Ceballos har frågat infrastrukturministern vad hon avser att göra för att garantera att godtagbara alternativ finns för kommunikation när Telia Sonera AB på vissa orter avvecklar det fasta

Svarsdatum: 2011-08-31 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:658 besvarad av Statsrådet Nyamko Sabuni

den 30 augusti Svar på fråga 2010/11:658 Jämställdhetsstatistik Statsrådet Nyamko Sabuni Jennie Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att produktionen av jämställdhetsstatistik vidareutvecklas. Jag håller med Jennie Nilsson om att könsuppdelad statistik är en grundförutsättning

Svarsdatum: 2011-08-30 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:653 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 augusti Svar på fråga 2010/11:653 Barns rättigheter vid resor Statsrådet Maria Larsson Maria Stenberg har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att försäkra att barns rättigheter och trygghet i samband med resande upprätthålls. Jag har med tillfredställelse noterat den stora majoriteten som i riksdagen

Svarsdatum: 2011-08-29 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:652 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 26 augusti Svar på fråga 2010/11:652 Problem med telefon- och datoruppkoppling Statsrådet Anna-Karin Hatt Sven-Erik Bucht har frågat mig vad jag avser att göra för att medborgare och företag ska känna trygghet i att nödvändiga kommunikationer fungerar även i de glesare delarna av landet. Jag vill börja med att

Svarsdatum: 2011-08-26 Frågeställare: Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:654 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:654 Säkerhet för motorcyklister Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i frågan om vägräcken och dess risker för motorcyklister. Jag kan konstatera att vägräcken är en mycket kostnadseffektiv åtgärd för

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:651 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:651 Diplomatisk närvaro i Mellanöstern Utrikesminister Carl Bildt Roger Haddad har frågat mig hur jag avser att förstärka den diplomatiska närvaron i Syrien och Libanon. Jag är väl medveten om den allvarliga situationen i Syrien och den arbetsbelastning som detta innebär för ambassaden

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:650 besvarad av Statsrådet Anna-Karin Hatt

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:650 Rätt till texttelefoni Statsrådet Anna-Karin Hatt Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ dels så att de som blir av med fast telefoni och är i behov av texttelefon får tillgång till det, dels för att säkra tillgången till bredband till

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:649 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:649 Kvinnor med allvarligt självskadebeteende Socialminister Göran Hägglund Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att köerna på regionkliniken i Växjö ska minska vad gäller kvinnor med allvarligt självskadebeteende och om jag är beredd

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:648 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:648 Karensdagar för egenföretagare Statsrådet Ulf Kristersson Gunvor G Ericson har frågat mig när jag avser att lägga fram lagförslag som gör att egenföretagare kan välja färre karensdagar än sju. Arbetet med att ta fram ett förslag på en kortare karenstid än sju dagar för egenföretagare

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:647 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 25 augusti Svar på fråga 2010/11:647 Konsekvenser av ändrade krav på energihushållning Närings- och energiminister Maud Olofsson Carina Ohlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att fjärrvärmen ska vara ett realistiskt alternativ även i nybyggda hus. Till att börja med kan jag konstatera att jag helt

Svarsdatum: 2011-08-25 Frågeställare: Carina Ohlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:646 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 23 augusti Svar på fråga 2010/11:646 Krisen för mjölkproducenter Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Marianne Åhman har frågat mig hur jag ser på den situation som uppkommit för de mjölkproducenter som levererar mjölk till Milko och hur jag ser på möjligheten för livsmedelsproducenter till tillfälligt stöd under

Svarsdatum: 2011-08-23 Frågeställare: Marianne Åhman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:645 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 22 augusti Svar på fråga 2010/11:645 Inkassoföretag och överskuldsättning Justitieminister Beatrice Ask Christina Oskarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att främja att gäldenärer betalar sina skulder och inte fastnar i räntor och avgifter. Det är av vikt att på olika sätt motverka överskuldsättning

Svarsdatum: 2011-08-22 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)