Dokument & lagar (949 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:631 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 21 juli Svar på frågorna 2010/11:631 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:632 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland 2010/11:633 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat statsministern, utrikesministern och försvarsministern vilka åtgärder som

Svarsdatum: 2011-07-21 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Kallelse och föredragningslista 2010/11:44 EU-nämndens sammanträde 2011-07-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-07-15 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 21 juni Information och samråd

2011-07-15

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:45

2010/11:45, Fredagen den 15 juli 1 Allmänna frågor Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 21 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor den 18 juli 2011 Anf.

2011-07-15

Kallelse och föredragningslista 2010/11:43 EU-nämndens sammanträde 2011-07-07

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-07-07 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i rådet den 20 juni Information och samråd inför möte i rådet den 12 juli

2011-07-07

Svar på skriftlig fråga 2010/11:628 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 7 juli Svar på fråga 2010/11:628 Urfolks rättigheter att bevara och utveckla kontakter Utrikesminister Carl Bildt Helén Pettersson i Umeå har frågat mig om det kan vara rätt att hindra en delegation till en konferens i Sverige från att komma hit för att de har för lite medel och hur jag ser på frågan om Sverige

Svarsdatum: 2011-07-07 Frågeställare: Helén Pettersson i Umeå (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:44

2010/11:44, Torsdagen den 7 juli 1 Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 20 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 12 juli 2011 Anf.

2011-07-07

Svar på skriftlig fråga 2010/11:626 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2010/11:626 Syrien Utrikesminister Carl Bildt Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera människorna i Syrien humanitär hjälp, och vilka insatser som kan förväntas av Sverige. Sverige och EU kräver att syriska myndigheter ska ge humanitära organisationer omedelbart

Svarsdatum: 2011-07-06 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:624 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 1 juli Svar på fråga 2010/11:624 Husbehovsfiskets situation Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Peter Jeppsson har frågat vad jag avser att göra så att Fiskeriverkets förslag till föreskrifter inte ska innebära ett omöjliggörande för husbehovsfiskare att få utföra sina rättigheter att få fånga öring innanför

Svarsdatum: 2011-07-01 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:622 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 juni Svar på fråga 2010/11:622 Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta frågan på EU-nivå om att den turkiska valmyndigheten beslutat att rösta ned en nyinvald parlamentarikers riksdagsplats. Även om inte frågan nämner vilken parlamentariker det

Svarsdatum: 2011-06-30 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:614 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 30 juni Svar på fråga 2010/11:614 Erkännande av Palestina Utrikesminister Carl Bildt Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska stödja en FN-resolution om erkännande av staten Palestina. Europeiska unionen och Sverige fokuserar på möjligheterna att snarast få till stånd

Svarsdatum: 2011-06-30 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:625 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:625 Omförhandling av Arlandabaneavtalet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Lars Johansson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att se över Arlandabaneavtalet och begära en omförhandling av detta. De grundläggande förutsättningarna för Arlandabaneprojektet beslutades

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Lars Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:621 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:621 Barnfattigdom Statsrådet Maria Larsson Roza Güclü Hedin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att alla barn får en god uppväxt med goda ekonomiska förutsättningar. Barns ekonomiska situation är en viktig fråga för regeringen. Lösningarna för att

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Roza Güclü Hedin (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:619 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:619 Karlsborgsmålet Hammaren Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Rådberg har frågat mig vilka mina motiv är till den kraftiga ökningen av verksamheten runt Hammaren och vilka dessa nya internationella inriktningar är som åsyftas. I sin fråga redovisar Peter Rådberg att Försvarsmakten

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Rådberg (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:618 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:618 Förutsättningarna för rätt till assistans Statsrådet Maria Larsson Gunilla Svantorp har frågat mig om jag tagit initiativ till att regeringen gett Försäkringskassan ändrade direktiv som får effekter i form av minskade assistanstimmar för enskilda individer. Jag vill inleda mitt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:617 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:617 Byggnation av småhus Närings- och energiminister Maud Olofsson Helene Peterson i Stockaryd har frågat mig om produktionen inom småhusindustrin. Möjligheten för småhustillverkare att bibehålla personal och utöka sin produktion av småhus är förstås kopplad till efterfrågan i Sverige

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:616 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:616 Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan Utrikesminister Carl Bildt Shadiye Heydari har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att stärka skyddet av Ahmadiyasamfundet i Pakistan. Regeringen delar Shadiye Heydaris oro för Ahmadiyamuslimer och andra religiösa minoriteter

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:613 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:613 Flygvapensamarbete i norr Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra att de tre flygbaserna i norra Finland RovaniemiSverige Kallaxoch Norge Bodö skulle kunna utveckla ett system med alternativa landningsplatser.

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:612 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:612 Framtiden för utbildningsorterna inom MSB Försvarsminister Sten Tolgfors Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att behålla samma kvalitet på utbildningen vid verksamhetsställena Revinge och Sandö vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBI

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Eva Sonidsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:611 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:611 Upprättelse för internerade i arbetskompanier Försvarsminister Sten Tolgfors Jonas Sjöstedt har frågat statsministern vad han avser att göra för att ge de internerade upprättelse. Frågan har överlämnats till mig. Den dåvarande regeringen avslog den 30 maj 1985 en framställan

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:610 besvarad av Närings- och energiminister Maud Olofsson

den 29 juni Svar på fråga 2010/11:610 EU:s optionsrätt till uran som bryts i Sverige Närings- och energiminister Maud Olofsson Jonas Sjöstedt har frågat mig hur jag gentemot EU kommer att klargöra räckvidden av EU:s optionsrätt över klyvbart material enligt Euratomfördraget. Regelverket är klart och tydligt. Ett enskilt

Svarsdatum: 2011-06-29 Frågeställare: Jonas Sjöstedt (V)