Dokument & lagar (949 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:591 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:591 Arbetsmiljön vid yrkesinriktade program Utbildningsminister Jan Björklund Gunnar Sandberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att elever vid yrkesförberedande program inte utsätts för onödiga risker. Regeringen har uppmärksammat att det förekommer

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Gunnar Sandberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:590 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:590 Förbud mot transfetter i livsmedel Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Jens Holm har frågat mig när jag avser att lägga fram ett lagförslag om förbud mot transfetter. I tillkännagivandet från den 17 mars 2011 begärs att regeringen snarast lägger fram lagförslag till riksdagen

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:588 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:588 Fontänhusens framtida finansiering Socialminister Göran Hägglund Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att Fontänhusen får en långsiktig och stabil finansiering även i framtiden. Regeringen presenterade i april 2009 sin politik

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:585 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:585 GMO-potatis och försiktighetsprincipen Miljöminister Andreas Carlgren Tina Ehn har frågat mig vad jag avser att göra för att det skydd för människor och miljö för riskerna med GMO, som Sverige arbetar för i EU, också ska få genomslag i praktiken i Sverige. Kärnan för regeringens

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:584 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:584 Bisfenol A i livsmedelsförpackningar Miljöminister Andreas Carlgren Jens Holm har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att införa ett förbud mot alla livsmedelsförpackningar då BFA på detta sätt även når barn. Regeringen beslutade i december förra året att ta fram

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:580 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:580 Anmälan om arbetsplatsolyckor på utländska företag Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Raimo Pärssinen har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att också utländska företag, som utstationerar arbetskraft, blir skyldiga att anmäla arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Raimo Pärssinen (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:579 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 22 juni Svar på fråga 2010/11:579 Vattennivåerna i Vättern Statsrådet Stefan Attefall Peter Persson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ med anledning av de höga vattennivåerna i Vättern och Kammarkollegiets möjligheter att agera i saken. Avseende denna fråga omfattar mitt ansvarsområde planläggning

Svarsdatum: 2011-06-22 Frågeställare: Peter Persson (S)

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:43

2010/11:43, Onsdagen den 22 juni 1 Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 2324 juni 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Då ber jag att få öppna EU-nämndens sammanträde. Jag beklagar att vi är lite sena, men det berodde på att det blev en utdragen debatt och votering

2011-06-22

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:42

2010/11:42, Onsdagen den 22 juni 1 Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 17 maj 2011 Återrapport från extra möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske den 7 juni 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska

2011-06-22

Kallelse och föredragningslista 2010/11:40 EU-nämndens sammanträde 2011-06-21

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:40 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-21 kl. 08:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Plats Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreteraren Hans Lindblad Återrapport från möte i rådet den 11 och 15 november 2010 Information

2011-06-21

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:41

2010/11:41, Tisdagen den 21 juni Ekonomiska och finansiella frågor budget Statssekreterare Hans Lindblad Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor budget den 22 juli 2011 gemensamt sammanträde finansutskottet och EU-nämnden Anf. 1  ORDFÖRANDEN Anna Kinberg BatraKlockan

2011-06-21

Svar på skriftlig fråga 2010/11:587 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 20 juni Svar på fråga 2010/11:587 Maskeringsförbud Justitieminister Beatrice Ask Kerstin Haglö har frågat mig om jag avser att initiera en utvärdering av lagen om förbud mot maskering i vissa fall och när en sådan utredning i så fall kan komma i gång. Syftet med lagen om förbud mot maskering i vissa fall är att

Svarsdatum: 2011-06-20 Frågeställare: Kerstin Haglö (S)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:586 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 20 juni Svar på fråga 2010/11:586 Polisens förmåga att lösa bostadsinbrott Justitieminister Beatrice Ask Kerstin Haglö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra ledarskapet och styrningen inom och gentemot polisen för att medborgarna ska kunna känna förtroende för att även brott såsom

Svarsdatum: 2011-06-20 Frågeställare: Kerstin Haglö (S)

Kallelse och föredragningslista 2010/11:39 EU-nämndens sammanträde 2011-06-17

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-17 kl. 8:00: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i rådet den 23 maj Information och samråd inför möte i rådet den 20 juni ca. 9.00 Allmänna frågor

2011-06-17

EU-nämndens uppteckningar 2010/11:40

2010/11:40, Fredagen den 17 juni 1 Utrikes frågor Utrikesminister Carl Bildt Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 23 maj 2011 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 20 juni 2011 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar sammanträdet med EU-nämnden.

2011-06-17

utskottsdokument 2010/11:29414C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-16 TID 09.0809.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 31 maj 2011 justerades. Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 2 Begäran att få ta del

2011-06-16

Svar på skriftlig fråga 2010/11:581 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 16 juni Svar på fråga 2010/11:581 Freedom Flotilla II Utrikesminister Carl Bildt Torbjörn Björlund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera säkerheten för deltagarna i Ship to Gaza. Det säger sig självt att Sverige inte kan lämna några garantier när det gäller säkerheten för en resa

Svarsdatum: 2011-06-16 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:578 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 16 juni Svar på frågorna 2010/11:577 Svenska valobservatörer till Guatemala 2010/11:578 Valobservatörer till Guatemala Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige och EU ska sända valobservatörer till Guatemala inför höstens val. Jag väljer att

Svarsdatum: 2011-06-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2010/11:577 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 16 juni Svar på frågorna 2010/11:577 Svenska valobservatörer till Guatemala 2010/11:578 Valobservatörer till Guatemala Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige och EU ska sända valobservatörer till Guatemala inför höstens val. Jag väljer att

Svarsdatum: 2011-06-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Kallelse och föredragningslista 2010/11:38 EU-nämndens sammanträde 2011-06-15

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2010/11:38 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-06-15 kl. 14:30 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sysselsättning Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Återrapport från möte i rådet den

2011-06-15